KIÁLLÍTÁS
a
„Professzorok az innovatív fiatalokért”
program
mentoráltjainak posztereiből

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Társaság támogatásával lebonyolított programban résztvevő fiatalok írásaiból nyomtatott kötetet adtunk ki, posztereikből pedig két helyszínen rendeztünk kiállítást a diákok nagyfokú érdeklődése mellett. Ezek hangulatát mutatjuk be a következő fotókkal.

„Professzorok az innovatív fiatalokért”
cimmel,

az Emberi erőforrás Támogatáskezelő által támogatott egyéves programot indítottunk 2017. július 1-től (pályázati azonosító: NTP-PKTF-17-0016).

A Professzorok az innovativ fiatalokért”szakmai program 2018. június 30-ig tart, amelyet –küldetése szellemében-kettős céllal szervez a PEME, mint a legnagyobb országos értelmiségi támogató és érdekvédelmi szervezet.

Elsődleges célja a 14-20 éves korosztály ön-menedzselő, konfliktuskezelő-megoldó,innovációs és vezetői készségeinek fejlesztése,ugyanakkor célja a 16-35 éves korosztály számára önmenedzselést,önhatástudatot, sikeres én-prezentációt,innovatív gondolkodást, s a társadalmi felelősségvállalásra motiválást és szocializációt is biztosítani.

Mindkét programelem megvalósításába határon túli fiatalokat (Újvidékről és Szlovákiából) is bevontunk. A résztvevők az ön-menedzselést (azon belül a stratégiai tervezést, időmenedzsment eszközeit, személyiségbeli sikertényezők,s kapcsolati tőke felmérést, benyomásmarketinget, siker- és kudarckezelést, konfliktusmegoldást,stb.), az innovációs készségeket (azon belül a kreativitást és a prezentációs technikákat), illetve a vezetői készségeket (feladat meghatározás és kiosztás, csoportszervezés, motiválás, döntés, interperszonális konfliktusmegoldás, stb.) egyéni, páros, kiscsoportos feladatok révén gyakorolják.

A személyiségfejlesztést játékos önismereti gyakorlatokon keresztül oldjuk meg, mely gyakorlatok az innovatív tevékenységgel kapcsolatos önismereti, önértékelési, én-konfliktusmegoldási fókusszal rendelkeznek (pl. Alkalmas vagyok-e innovatív tevékenységre? Mik az erősségeim, melyek a gyenge oldalaim ezzel kapcsolatban? stb.).

Az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkező problémák esetében filmklub jellegű találkozót szervezünk (felvezető előadással, filmnézéssel és megvitatással).

A programba bevont 212 fiatal neves külföldi gazdasági szakember interaktív előadása és tréneri tevékenysége segítségével ismerkedik meg a az innovációs környezet sajátságaival és résztvevőivel. Ennek eredményeképpen a bevont fiatalok lehetőségeket kapnak közvetlenül is konzultálni a téma nemzetközileg ismert szaktekintélyével.

A pályázatban a PEME szakmapolitikai műhelyeiben tevékenykedő vezető szakemberek közül 6 mentor vesz részt, akik közvetlen formában 2-2 (összesen 12) fő 16-35. év közötti bevont fiatallal tartják a kapcsolatot (érzékenyítik őket a témára, szakmai és személyi támaszt nyújtanak, szakmai kapcsolatrendszerükkel is támogatják, s , felkészítik őket a prezentációs feladatok ellátására); közvetett formában pedig a bevont 14-20. éves korosztályt is segítik.

A 16-35. éves korcsoportba tartozó fiatalok által megvalósított projekt kiemelt tartalmi elemként kezeli a társadalmi felelősségvállalást. Alkalmazott tevékenységek, módszerek: előadás meghallgatása a társadalmi felelősségvállalásról, vázlat készítése egy fiktív cég vállalati társadalmi felelősségvállalási lehetőségeivel kapcsolatban. A programba bevont 14-20. éves korosztály számára a 16-35. éves korosztályba tartozóknak kell érvelniük a társadalmi felelősségvállalás szükségességéről,fontosságáról és lehetőségeiről. A 14-20 éves korosztály számára pedig előadások, esetismertetések,s tréningek során a mentorok által irányítottan, általuk eljátszott esetjátékok révén mutatjuk be a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét.

A 2017. július 01. és 2018. június 30. között lebonyolított műhelyfoglalkozásokat, előadásokat, tréningeket, kutatásokat és tanulmányok írását összefogó programon csaknem 500 – köztük mintegy 100 határon túli magyar – fiatal vett rész.

Az egyéves produktumok sokszínűségét e munka közben készült fotókkal is szeretnénk érzékeltetni.