A
Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület
2017. november 08-án (szerdán) tartotta
XV. tudományos konferenciáját

A 15 éve alakult Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület kiemelt küldetése a tudományos pályájukon elindult PhD-hallgatók, az azt tervező egyetemisták és a fiatal kutatók szakmai segítése. E célból az elmúlt években tizennégy tanácskozást szervezett az Egyesület és az azokon elhangzott előadásokat- tizennégy kötetben – megjelentette.

A XV. Konferencián 80 előadás hangzott el 5 szekcióban. A plenáris előadást Dr. Fürj Zoltán, a Történelem Szakmapolitikai Műhely vezetője tartotta. Ezzel zárult az Egyesület Reformációra emlékező egy éves ünnepség sorozata. A PEME e kérdéskörben nem kampányszerűen tevékenykedett, hiszen már 2008-ban is tartott tudományos konferenciát “A reformáció, mint európai, debreceni nemzeti érték” címmel. Az előadások teljes anyagát könyvben is megjelentettük.


„Professzorok az innovativ fiatalokért”
cimmel,

az Emberi erőforrás Támogatáskezelő által támogatott egyéves programot indítottunk 2017. július 1-től (pályázati azonosító: NTP-PKTF-17-0016).

A Professzorok az innovativ fiatalokért”szakmai program 2018. június 30-ig tart, amelyet –küldetése szellemében-kettős céllal szervez a PEME, mint a legnagyobb országos értelmiségi támogató és érdekvédelmi szervezet.

Elsődleges célja a 14-20 éves korosztály ön-menedzselő, konfliktuskezelő-megoldó,innovációs és vezetői készségeinek fejlesztése,ugyanakkor célja a 16-35 éves korosztály számára önmenedzselést,önhatástudatot, sikeres én-prezentációt,innovatív gondolkodást, s a társadalmi felelősségvállalásra motiválást és szocializációt is biztosítani.

Mindkét programelem megvalósításába határon túli fiatalokat (Újvidékről és Szlovákiából) is bevontunk. A résztvevők az ön-menedzselést (azon belül a stratégiai tervezést, időmenedzsment eszközeit, személyiségbeli sikertényezők,s kapcsolati tőke felmérést, benyomásmarketinget, siker- és kudarckezelést, konfliktusmegoldást,stb.), az innovációs készségeket (azon belül a kreativitást és a prezentációs technikákat), illetve a vezetői készségeket (feladat meghatározás és kiosztás, csoportszervezés, motiválás, döntés, interperszonális konfliktusmegoldás, stb.) egyéni, páros, kiscsoportos feladatok révén gyakorolják.

A személyiségfejlesztést játékos önismereti gyakorlatokon keresztül oldjuk meg, mely gyakorlatok az innovatív tevékenységgel kapcsolatos önismereti, önértékelési, én-konfliktusmegoldási fókusszal rendelkeznek (pl. Alkalmas vagyok-e innovatív tevékenységre? Mik az erősségeim, melyek a gyenge oldalaim ezzel kapcsolatban? stb.).

Az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkező problémák esetében filmklub jellegű találkozót szervezünk (felvezető előadással, filmnézéssel és megvitatással).

A programba bevont 212 fiatal neves külföldi gazdasági szakember interaktív előadása és tréneri tevékenysége segítségével ismerkedik meg a az innovációs környezet sajátságaival és résztvevőivel. Ennek eredményeképpen a bevont fiatalok lehetőségeket kapnak közvetlenül is konzultálni a téma nemzetközileg ismert szaktekintélyével.

A pályázatban a PEME szakmapolitikai műhelyeiben tevékenykedő vezető szakemberek közül 6 mentor vesz részt, akik közvetlen formában 2-2 (összesen 12) fő 16-35. év közötti bevont fiatallal tartják a kapcsolatot (érzékenyítik őket a témára, szakmai és személyi támaszt nyújtanak, szakmai kapcsolatrendszerükkel is támogatják, s , felkészítik őket a prezentációs feladatok ellátására); közvetett formában pedig a bevont 14-20. éves korosztályt is segítik.

A 16-35. éves korcsoportba tartozó fiatalok által megvalósított projekt kiemelt tartalmi elemként kezeli a társadalmi felelősségvállalást. Alkalmazott tevékenységek, módszerek: előadás meghallgatása a társadalmi felelősségvállalásról, vázlat készítése egy fiktív cég vállalati társadalmi felelősségvállalási lehetőségeivel kapcsolatban. A programba bevont 14-20. éves korosztály számára a 16-35. éves korosztályba tartozóknak kell érvelniük a társadalmi felelősségvállalás szükségességéről,fontosságáról és lehetőségeiről. A 14-20 éves korosztály számára pedig előadások, esetismertetések,s tréningek során a mentorok által irányítottan, általuk eljátszott esetjátékok révén mutatjuk be a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét.