“profi indulás” programot indítottunk 2020. július 1-től a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Nemzeti Tehetség program támogatásával, az NTP-PKTF-20-0026. azonosító számon nyert pályázat keretében. E mostani mentor programunk nem előzmény nélküli, ugyanis tervezésekor nagyban támaszkodhattunk a 2017-18-ban lebonyolított, „Professzorok az innovatív fiatalokért” című nagyon sikeres projektünk tapasztalataira is.

A szakmai program 2021. június 30-ig tartott, amelyet – küldetése szellemében – sokszínűen fejlesztő jelleggel szervezett meg az Egyesület. A PEME, mint az egyik legnagyobb országos értelmiségi szakmai támogató és érdekvédelmi szervezet, megalakulása (2003) óta különös hangsúlyt helyez a fiatalok – felnőttekkel, mentorokkal közös – felkészítésére a XXI. század valóságának rájuk váró kihívásai felismerése és értő kezelése, valamint a fiatalok személyes sikere érdekében. Ennek szellemében pályáztunk– a határokon túli és külföldön dolgozó pályakezdő magyar fiatalok projektünkbe való bevonását is lehetővé tevő – 2020-es támogatásra.

A tréningcsoportjainkban és műhelyeinkben folyó sokszínű tevékenységeket értékeltük és a személyes produktumokat kiscsoportokban és központi rendezvény keretében Budapesten, országosan is gála-műsorokban történő bemutatásával is lezártuk.

A Pszichológia Szakmapolitikai Műhely által, az Elnökséggel együttműködve kidolgozott egyéves programunk elsődleges célja, hogy a 14-35 éves korosztályok pályakezdő tagjai számára biztos önismeretet, ön-menedzselést, önhatástudatot, sikeres én-prezentációt, innovatív gondolkodást, saját erő és készségek felmérési, jövőtervezési, az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkező esetleges kudarcok, konfliktusok kezelési technikáit elsajátító, továbbá a vállalkozói világ megismerését is segítő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő lehetőségeket is biztosítsunk. Ezeket elsősorban innovatív személyiségfejlesztés, tréningek, workshopok, sikeres fiatal és külföldi üzletemberek, példa értékűen innovatív műhelyek megismertetése, kutatási és publikálási, s a fiatalok produktumait bemutató kiállítások szervezése kapcsán értük el. A program során a résztvevők megismerhették a kutatás-fejlesztési és innovációs környezet sajátosságait, a pályázati rendszereket, a tehetséghasznosulás útjait, tehetséghasznosító cégek programjait, s találkozhattak idősebb, s fiatal innovátorokkal és sikeres pályázati forrásteremtőkkel is. Mindeközben kiteljesíthették felfedezett saját tehetségígéreteiket.

A „Profi indulás” programban kezdetben, speciális keretekben tevékenykedve külföldön dolgozó magyar pályakezdő fiatal értelmiségiek dolgoztak. A gyakorlatias-készségfejlesztő, fő és három mellékprogramot tartalmazó elképzelésünk kiterjesztésekor az említetteken kívül még 35 fiatalt vontunk be itthonról, s a régi Magyarország területéről. A felhívásunk nyomán sok látókörünkbe került fiatal megfelelt a pályázati kritériumoknak. Végül is itthonról 21, a határokon túlról további 14 fiatalt választottunk ki a műhelyekben történő felkészítésekre: a „Profi indulás” programunk megvalósításába Szlovákiából, Szerbiából és Romániából is bevontunk pályakezdő magyar fiatalokat, középiskolásokat és felsőoktatási hallgatókat.

Fő programunk az innovációs készségeket fejlesztő tréningek sora volt. A mellékprogramok, kiegészítő tevékenységek a következő munkaformákban teljesültek: Innováció a gyakorlatban (ismeretadó, gyakoroltató-fejlesztő workshop). Az innováció nemzetközi aspektusai, sikeres technikák (külföldi szakértők által tartott tréning.) Műsorok és kiállítás szervezése a résztvevők produktumaiból és elektronikus könyv kiadása a program során készült tanulmányokból és művészi produktumokból.

A résztvevők az ön-menedzselést, az innovációs készségeket (azon belül a kreativitást és a tervezési-fejlesztési-prezentációs technikákat), illetve a vezetői készségeket (feladatmeghatározás és kiosztás, csoportszervezés, motiválás, döntés, delegálás, én- és interperszonális konfliktusmegoldás stb.) kiscsoportos feladatok révén gyakorolták, fejlesztették. A személyiségfejlesztést játékos önismereti gyakorlatokon keresztül oldottuk meg, mely gyakorlatok középpontjában az innovatív tevékenységgel kapcsolatos önismereti, önértékelési, önmenedzselési, konfliktusfelismerési és -megoldási kérdéskörök álltnak.

A 14-35 éves pályakezdő fiatalok saját személyiségük, tehetségígéreteik feltérképezéséhez, az önmenedzselési, vállalkozási készségeik fejlesztéséhez digitális háttéranyagot is kaptak. Minden fiatal mögött ott álltnak (fő- és pro) mentoraik, akik segítettek a felkészülésben, a nemzetközi tudományos konferenciára tervezett előadásaik megtervezésében, kutatási és művészi téma találásában, a kutatás megszervezésében, illetve tanulmányaik megírásában, poszterprezentációjuk, alkotásaik elkészítésében.

Az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkező problémák megbeszélésére workshopot, vitafórumokat, gyakorlati megoldási modellező találkozókat szerveztünk. A résztvevő fiatalok két neves külföldi gazdasági szakemberek előadása és tréneri tevékenysége segítségével ismerkedhettek meg a digitális tér, az innovációs környezet sajátságaival és szereplőivel. Igy a bevont fiataloknak közvetlen konzultációs lehetőséget teremtettünk a téma nemzetközileg elismert szaktekintélyeivel. Ezzel célunk a következő volt: a pályakezdő fiatalok gyakorolhassák az üzleti kommunikációt és tervezést, nemzetközi kitekintést kapjanak, s elsajátítsák az innováció üzleti tervezési és közlési metódusait. A műhelymunkákban igyekeztünk gyakorlati tudást adni. A pályázatban a PEME szakmapolitikai műhelyeiben tevékenykedő vezető szakemberek közül 8 fő- és 6 társmentor vett részt, akik közvetlen formában többnyire 5-6 fő 14-35. év közötti programba bevont fiatallal tartották a kapcsolatot (érzékenyítették őket a témára, szakmai és személyi támaszt nyújtottak, szakmai kapcsolatrendszerükkel is támogatták, s felkészítették őket a prezentációs feladatok ellátására). Ők vezették a fejlesztő tréningeket is.

A programban résztvevő 14 -35 év közötti mentorált fiatalok számos lehetőséget kaptak a kiváló teljesítésekre. Felmérhették személyes erőforrásaikat, vállalkozói személyiségtérképet készíthettek saját magukról, üzleti tervet, én- és poszterprezentációkat készíthettek, elképzeléseket, innovációs terveket írhattak, művészi alkotásokat, fotókat készíthettek (mindezeket ki is állítottuk), kutatást tervezhettek, szerveztek és vittek végig, majd ennek eredményeiből sokan tanulmányt írtak. Írásaikat, verseiket, művészi alkotásaikat egy elektronikus kötetben, „Profin indulhatok a sikeres jövőnek” címmel, lektorált, ISBN – számmal ellátottan – jelentettük meg. Az elektronikus könyv Honlapunkon olvasható.

A résztvevők hátizsákjukban hazavihették a közös munkában eltöltött év „együtt biztosan sikerül” többletét, Egyesületünktől, a program során megismert vállalkozóktól, a külföldi új barátaiktól, partnereiktől, s a mentoroktól kapható emberi és szakmai kapcsolati tőkét is.

Köszönet minden résztvevőnek és segítőnek!

2021. július

Dr. Koncz István programvezető

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
Profin indulhatok a sikeres jövőnek 16 MB