Jövőmagvak

A „JÖVŐMAGVAK” címet viselő új rovatunkban a jövő számára tervezünk, igyekszünk bemutatni fiatal tudós tagjainkat, friss tudományos produktumaikra koncentrálva. Amellett, hogy elsősorban a fiatal generáció jövőt építő produktumaira számítunk, e rovatban jelentetjük meg az európai és hazai jelent elemző rövid írásokat, illetve a jelenlegi helyett alternatívákat „sejtető” dokumentumokat, elképzeléseket. Itt is a segítő-építő szándék vezet bennünket, teret szeretnénk engedni azon gondolatoknak, amelyekből körvonalazódhatna az új, a perspektivikus, s amelyek segíthetnek a kibontakozásban…

„A lehetőségek szűkítése a legszegényebb csoportokat érinti leginkább”