2003. márciusában 103 tudós, pedagógus, orvos, mérnök szándéka nyomán indult el, a mára a legtöbb felsőoktatási intézményben szakmai képviselettel bíró szervezetünk, a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. A PEME abból a társadalmi igényből született, hogy több ezer reál- és humán értelmiségi szakmapolitikai területen szeretne bekapcsolódni a jövő tervezésébe és építésébe.

A PEME Alapszabálya és a kialakult gyakorlat szerint az európai és a magyar értékek kapcsolataira, közvetítésére és bemutatására koncentrál elsősorban, különféle munkaformákon keresztül. Az Egyesület alkot, kidolgoz, átvesz, közvetít, véleményez és minősít, közkinccsé tesz alapvető értékeket. Szakmapolitikai és tudományos kontrolláló tevékenységet végez, szándéka a mindenkori kormány „lelkiismereteként” is működni.

A szervezet megalakulásakor úgy gondoltuk (és ez ma is így van), a közélet egyik hiátusa, hogy az oktatás, a tudomány és a kultúra széles területei között esetleges és hiányos az információcsere, az egyik terület eredményei, gondjai, igényei nehezen jutnak át a másikba, és ebben az ügyben is sokat tehet egy ilyen, interdiszciplináris szervezet. Ugyancsak fontos ismérv, hogy a PEME tevékenységét értékcentrikusan végezi, vállalja a politikai befolyástól mentes értékorientáció képviseletét, annak terjesztését. Egyesületünk az értelmiségiek érdekeinek védelmére is jogosítványokkal rendelkezik.

Az Egyesület saját tevékenysége lényegében elválaszthatatlan tagjainak sokirányú értékteremtő tevékenységétől, ami részben a szervezeten belül történik, részben a szervezet befogadja, „importálja”, és közvetíti, terjeszti, népszerűsíti a tagok és csoportjaik által elért eredményeket. Itt is fontos kommunikációs feladatsor lép be, hogy a szervezetben jelen lévő és fejleszthető tudásbázis aktivizálása, hasznosítása, közkinccsé tétele megtörténhessen.

A mára megizmosodott alapvető munkaformák a következők: alapkérdések koncepcionálása, kutatások, életesélyekkel, jövőtervezéssel kapcsolatos konferenciák interneten folytatott viták, országos és területi konferenciák, szűk körű és szélesebb szakmai bázist érintő szakmai viták, fiatal kutatók felkészítése a tudományos életre (12 PhD-konferencia és kötet), a sikeresebb személyes hatásra és az élet(újra)kezdésre, valamint a különös helyzetű fiatalokkal foglalkozók felkészítése a körükben folytatandó speciális tevékenységi formákra.

Szervezetünk – még ha ismétlésnek tűnik is – neve szerint profi szakemberek egyesülete, tagjai – akadémikusok, professzorok, tanárok, mérnökök, orvosok, kutatók – európai és nemzeti értékek mellett tették le a voksot, akik az értelmiség megteremtésében meghatározó szerepet játszanak. Külön érdekessége a szervezetnek, amelyben jelenleg 51 akadémikus is tevékenykedik, hogy sok fiatal tagja van, képviselőjük pedig az Elnökség tagja. Az Egyesület tárt karokkal várja a fiatal kutatókat és PhD-seket, szakkollégistákat és mesterszakos hallgatókat is.

Kapcsolatunk van – többek között – Avram Hershko magyar származású Nobel-díjas tudóssal, Franz J. Mönks professzorral, az Európai Tehetség Társaság alapító elnökével.

A munka alapvetően szakmapolitikai műhelyekben folyik. Bárki csatlakozhat hozzánk, aki ezeket az értékeket, aktivitási formákat elfogadja és részt akar venni az értelmiség jövőt építő tevékenységének szervezésében .


A PEME tisztségviselői, elnökségi tanácsadói

1. ELNÖKSÉG

Ügyvezető Elnökség

Dr. Koncz István elnök

 • Dr. Demetrovics János akadémikus, alapító elnök
 • Dr. Simai Mihály akadémikus, általános tudományos alelnök
 • Dr. Fejes Zsolt tudományos alelnök
 • Dr. Egri Tímea innovációs igazgató
 • Dr. Kemény László nemzetközi tudományos igazgató
 • Dr. Mészáros Sándor jogi igazgató

Az Elnökség szakmai tagjai:

 • Dr. Börcsök Gizella PhD, szakmai műhelyvezető
 • Dr. Dobos László, szakmai műhelyvezető
 • Prof. Dr. Lóth László, szakmai műhelyvezető, szervezeti szupervízor
 • Dr. Nagy László PhD, szakmai műhelyvezető
 • Dr. Anikó Novák PhD, nemzetközi kapcsolattartó/Szerbia/
 • Prof. Dr. Andrzej Ossowski, nemzetközi tudományos koordinátor
 • Dr. Pikó Béla főorvos, tudományos műhelyvezető
 • Dr. Ildikó Psenáková PhD, nemzetközi kapcsolattartó/Szlovákia/
 • Dr. Poór Zoltán Ferenc CSc, szakmai műhelyvezető
 • Dr. Sós Tamás PhD, hazai társadalmi kapcsolattartó
 • Dr. Szabó János PhD, nemzetközi tudományos koordinátor /Dánia/
 • Virág Ádám drs., PhD-szekcióelnök
 • Bátyai László, vezető képzési szakértő

2. A FEB elnöke: Pomázi Imre

Elnökségi tanácsadó testület:

 • Prof. Dr. Balogh András
 • Prof. Dr. Daróczy Zoltán akadémikus
 • Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, az MTA levelező tagja
 • Prof. Dr. Orosz István akadémikus
 • Prof. Dr. Szabó János
 • Dr. Fehér Zsuzsanna
 • Dr. Fekete Béla
 • Dr. Fürj Zoltán CSc
 • Dr. Herczegh Réka /Svájc/
 • Dr. Kazimierz Kochanski /Lengyelország/
 • Dr. Riesz Mária PhD
 • Dr. Szabó János PhD /Dánia/
 • Dr. Szentistványi János /Románia/
 • Prof. em. Dr. Zachár László
 • Szilágyi Gábor