2003. márciusában 103 tudós, pedagógus, orvos, mérnök szándéka nyomán indult el, a mára a legtöbb felsőoktatási intézményben szakmai képviselettel bíró szervezetünk, a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. A PEME abból a társadalmi igényből született, hogy több ezer reál- és humán értelmiségi szakmapolitikai területen szeretne bekapcsolódni a jövő tervezésébe és építésébe.

A PEME Alapszabálya és a kialakult gyakorlat szerint az európai és a magyar értékek kapcsolataira, közvetítésére és bemutatására koncentrál elsősorban, különféle munkaformákon keresztül. Az Egyesület alkot, kidolgoz, átvesz, közvetít, véleményez és minősít, közkinccsé tesz alapvető értékeket. Szakmapolitikai és tudományos kontrolláló tevékenységet végez, szándéka a mindenkori kormány „lelkiismereteként” is működni.

A szervezet megalakulásakor úgy gondoltuk (és ez ma is így van), a közélet egyik hiátusa, hogy az oktatás, a tudomány és a kultúra széles területei között esetleges és hiányos az információcsere, az egyik terület eredményei, gondjai, igényei nehezen jutnak át a másikba, és ebben az ügyben is sokat tehet egy ilyen, interdiszciplináris szervezet. Ugyancsak fontos ismérv, hogy a PEME tevékenységét értékcentrikusan végezi, vállalja a politikai befolyástól mentes értékorientáció képviseletét, annak terjesztését. Egyesületünk az értelmiségiek érdekeinek védelmére is jogosítványokkal rendelkezik.

Az Egyesület saját tevékenysége lényegében elválaszthatatlan tagjainak sokirányú értékteremtő tevékenységétől, ami részben a szervezeten belül történik, részben a szervezet befogadja, „importálja”, és közvetíti, terjeszti, népszerűsíti a tagok és csoportjaik által elért eredményeket. Itt is fontos kommunikációs feladatsor lép be, hogy a szervezetben jelen lévő és fejleszthető tudásbázis aktivizálása, hasznosítása, közkinccsé tétele megtörténhessen.

A mára megizmosodott alapvető munkaformák a következők: alapkérdések koncepcionálása, kutatások, életesélyekkel, jövőtervezéssel kapcsolatos konferenciák interneten folytatott viták, országos és területi konferenciák, szűk körű és szélesebb szakmai bázist érintő szakmai viták, fiatal kutatók felkészítése a tudományos életre (12 PhD-konferencia és kötet), a sikeresebb személyes hatásra és az élet(újra)kezdésre, valamint a különös helyzetű fiatalokkal foglalkozók felkészítése a körükben folytatandó speciális tevékenységi formákra.

Szervezetünk – még ha ismétlésnek tűnik is – neve szerint profi szakemberek egyesülete, tagjai – akadémikusok, professzorok, tanárok, mérnökök, orvosok, kutatók – európai és nemzeti értékek mellett tették le a voksot, akik az értelmiség megteremtésében meghatározó szerepet játszanak. Külön érdekessége a szervezetnek, amelyben jelenleg 51 akadémikus is tevékenykedik, hogy sok fiatal tagja van, képviselőjük pedig az Elnökség tagja. Az Egyesület tárt karokkal várja a fiatal kutatókat és PhD-seket, szakkollégistákat és mesterszakos hallgatókat is.

Kapcsolatunk van – többek között – Avram Hershko magyar származású Nobel-díjas tudóssal, Franz J. Mönks professzorral, az Európai Tehetség Társaság alapító elnökével.

A munka alapvetően szakmapolitikai műhelyekben folyik. Bárki csatlakozhat hozzánk, aki ezeket az értékeket, aktivitási formákat elfogadja és részt akar venni az értelmiség jövőt építő tevékenységének szervezésében .


A PEME tisztségviselői, tiszteletbeli elnökei, elnökségi tanácsadói

1. Elnökség

Ügyvezető Elnökség

Dr. Koncz István elnök

 • Dr. Demetrovics János akadémikus alapító elnök
 • Dr. Simai Mihály akadémikus tiszteletbeli elnök, alapító tag
 • Dr. Gyarmati Péter általános tudományos alelnök
 • Dr. Fejes Zsolt tudományos alelnök
 • Dr. Egri Tímea ügyvezető igazgató
 • Dr. Kemény lászló külügyi igazgató
 • Dr. Mészáros Sándor jogi igazgató
  • Főtitkár: Pomázi Imre

Az Elnökség szakmai tagjai:

 • Dr. Börcsök Gizella szakmapolitikai műhelyvezető
 • Dr. Nagy László szakmapolitikai műhelyvezető
 • Dr. Anikó Novák nemzetközi kapcsolattartó/Szerbia/
 • Dr. Ildikó Psenáková nemzetközi kapcsolattartó/Szlovákia/
 • Dr. Sós Tamás – társadalmi kapcsolattartó
 • Dr. Szabó János PhD-társelnök
 • Virág Ádám drs. PhD-társelnök

2. A FEB elnöke: Dr. Melles Hagos Tewolde

3. Tiszteletbeli elnökök:

 • Prof. Dr. Avram Hershko Nobel díjas
 • Prof. Dr. Franz J. Mönks (p.h.)
 • Prof. Dr. Athanasios A. Mandilas, Görögország, International Hellenic University
 • Prof. Dr. Adam Hoderlein, München
 • Prof. Dr. Henryka Anna Klimek, Krakkói Egyetem
 • Prof. Dr. Kasimir Kowalski, Ohio State University, USA
 • Prof. Dr. Mohamed Abdel-Raheem, University of Texas Rio Grande Valley
 • Prof. Zdenka Konecna, University of Technology. Brno

4. Elnökségi tanácsadó testület:

Prof. Dr. Balogh András
Prof. Dr. Daróczy Zoltán akadémikus
Prof. Dr. Vámos Tibor akadémikus
Prof. Dr. Szabó János
Prof. Dr. Szalay Péter
Dr. Brezsnyánszky Károly
Dr. Fehér Zsuzsanna

Dr. Fekete Béla
Dr. Fürj Zoltán
Dr. Hamsovszki Szvetlána
Dr. Poór Zoltán
Dr. Riesz Mária
Dr. Zachár lászló