Történelem – Fiatal társadalomtudósok

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (PEME) hivatásának tekinti a fiatal doktoranduszok, egyetemisták és a felsőoktatásra készülő fiatalok segítését: ennek szellemében biztosít a szakmapolitikai műhelyünk előadási és publikációs lehetőséget a legfiatalabbaktól kezdve a doktori képzésben részt vevőkig.

Nem könnyű ma Magyarországon középiskolásnak, egyetemistának, doktorandusznak lenni. Ezért is fontos, hogy van egy szervezet, amelynek tudós tagjai, amellett, hogy a fiatalok szakmai érdekképviseletét is ellátják, nyitottak az új kutatási eredményekre és bátorítják a fiatalokat, legyenek kreatívak, mutassák meg magukat. Az oldott légkör, az egymás kutatásainak, elképzeléseinek szabad megbeszélése új utakat jelöl ki.

A „Történelem – Fiatal társadalomtudósok” elnevezés arra utal, hogy a történelmet nem önmagában nézzük, hanem széles társadalom-, kultúrtörténeti aspektusból közelítjük meg, az egyetemes összefüggésekre koncentrálunk. Fontos számunkra a múlt, mert csak ebből érthető meg a jelen és a jövő. Az egészséges identitás kialakítása – egyéni és társadalmi szinten egyaránt – elképzelhetetlen a múlt összefüggéseinek sine ira et studio feltárása nélkül.

A jövőben célunk nemcsak tudományos konferenciák szervezése és ehhez kapcsolódó kiadványok megjelentetése, hanem havi rendszerességgel szakmai estek rendezése is, ahol izgalmas társadalom- és kultúrtörténeti témákkal kapcsolatban tervezünk kötetlenebb interaktív előadásokat, beszámolókat, kerekasztalbeszélgetéseket, esetenként színházi monodráma jellegű előadásokat. Elismert szakemberek, művészek mellett szeretnénk, hogy a legtehetségesebb fiatalok is bemutatkozhassanak ilyen estek keretében.

Bízunk benne, a koronavírus alatti bezártságot egy soha nem látott kulturális pezsgés, kibontakozás követi, amelyben spontán tör felszínre a társadalmi empátia-szolidaritás és felelősséhvállalás. Szeretnénk ebben a folyamatban, a saját eszközeinkkel, mi is tevékenyen részt venni, hogy az online térből egy valódi odafordulás történjen múltunk, s a másik ember felé.

Műhelyvezetők

Dr. Fürj Zoltán CSc
Dr. Nagy László PhD
Prof. Dr. Orosz István akadémikus
Prof. Dr. Balogh András
Prof. Dr. Nagy Péter Tibor
Erdős Márton
drs. Kele József muzeológus

Természet-, Műszaki- és Földtudományok

A természet- és műszaki tudományok rendkívül széles területet ölelnek fel és viszonylagosan újnak számítanak az Egyesület szakmai műhely palettáján. A Műhely alapfeladata – összhangban az Egyesület egyik fő céljával – a fiatal kutatók és doktoranduszok számára fórum működtetése, ahol találkozhatnak hasonló témákkal foglalkozó társaikkal, valamint bemutathatják eredményeiket. Folyamatban van számítógépes fórum létrehozása a tudományterület legfőbb kérdéseinek, nyitott problémáinak megvitatása céljából.

Az egyes fórumokat a terület neves professzorai mentorálják.

Matematikai területen együttműködünk a Bolyai János Matematikai Társulattal.

Folyamatban van kapcsolatok kiépítése több más területen is. Ezekről a weboldalunkon folyamatosan adunk tájékoztatást.

A Műhely feladatai közé tartozik még az Egyesület pályázatok támogatása és a cselekvő részvétel azokban.

A Műhely munkáját kiemelt fontosságúnak tartja a Magyar Tudományos Akadémia és munkánkat több akadémikus is segíti.

A Műhely munkájában bárki részt vehet, várjuk az érdeklődőket! Jelentkezni itt is lehet!

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Demetrovics János akadémikus
Prof. Dr. Gyarmati Péter
Prof. Dr. Daróczy Zoltán akadémikus
Prof. Dr. Szalay Péter
Dr. BrezsnyánszkyKároly
Dr. Kovács Vilmos

Orvostudományi és Egészségtudományi Szakmai Műhely

Szakmai műhelyünk mentori tevékenység végzésén keresztül kívánja támogatni azokat az Európai Bizottság által megfogalmazott kutatási és innovációs szakpolitikai célokat, melyek a nyitott tudomány rendszerének elterjesztését, a nyílt innovációt, és a tudományos világra történő nyitáspolitikát tűzték ki célul.

Ezen tudománystratégiai elképzelések hazai adaptálása során elsődlegesen az orvostudomány, valamint az egészségtudományok egyéb területein kutató fiatal kollégáink számára biztosítunk lehetőséget kutatási eredményeik tudományterületi szakmai értékelésében.

A felsőoktatási kutatások állam által végzett tervezői, szervezői és finanszírozási feladatait kiegészítő támogatásként – külső lektori tevékenység formájában – segítjük az orvos-, és egészségtudományi területen végzett kutatási eredmények publikálását a PEME tudományos szakmai és PhD konferenciáin, valamint lektorált kiadványaiban.

Szakmai közösségünk – mentori tevékenység formájában – lehetőséget biztosít a már aktívan kutatók, illetve a kutatást még csak tervezők számára is a hazai tudományos életbe történő bekapcsolódásra, mely további segítséget jelenthet a kutatói készségek elsajátításában és az egyéni kutatói pályafutás menedzselésében egyaránt.

Szakmai Műhelyünk működtetésének célja az orvostudományi és egészségtudományi felsőoktatási kutatásokban résztvevő kutatók kutatási eredményeinek szakmai-tudományos körökben történő terjesztése, publikációs produktivitásuk növelése, valamint a képviselt tudományágak közötti interakciók és mobilitás mutatóinak fejlesztése.

Műhelyvezetők

Dr. Fejes Zsolt
Dr. Boga Bálint
Dr. Fekete Béla
Dr. Pikó Béla
Prof. Dr. Krizbay László

Pszichológia, pszichopedagógia, pedagógia

A Szakmai Műhely küldetése, hogy a pszichológia, pszichopedagógia és a pedagógia diszciplinákban a legfrissebb tudományos eredményeket közvetítse a terepek, az alkalmazás felé, valamint hogy a terület iránt érdeklődő és ezen a területen tanulmányokat folytató fiatal, tehetséges szakemberek számára egyrészt lehetőséget biztosítson kutatási eredményeik bemutatására fórumokon, publikációkban, másrészt tudományos mentori támogatást biztosítson számukra a további fejlődéshez

A Műhely működésének fókusza, az adott, aktuális társadalmi helyzetre adott adekvát válasz megfogalmazása, és az ezzel kapcsolatos konkrét tudományos eredményeken alapuló módszertani javaslat az innováció mentén. A Műhely gyakorlatban megvalósítandó működési formái: fiatal szakemberek mentorálása egyéni és csoportos módon, készségfejlesztő tréningek – előadások megtartása, szakmai fórumok – kerekasztal vitafórumok szervezése, publikációk biztosítása, szakmai közösség kialakítása, fenntartása, kutatások az innováció fókuszával.

Műhelyvezetők

Dr. Riesz Mária
Prof. Dr. Koncz István
Prof. Dr. Zachár László
Dr. Poór Zoltán
Dr. Szabó János
Dr. Egri Tímea
Szilágyi Szilárd
Fejes Csenge

Digitális Világ, Informatika, Mesterséges Intelligencia

Különleges, új területe ez a tudományoknak, mivel – természeténél fogva – multidiszciplinárisnak mondható: érinti a természet- műszaki- és társadalomtudományokat és befolyásolja mindennapi életünket is.

Az elektronika világából kirobbanó számítástechnika, majd a számítástudomány keletkezésével és elképesztő fejlődésével életünk minden területére betört. Talán legkifejezőbb jelensége ennek, hogy a legősibb életelemünk a hit, a vallás szertartásai el sem képzelhetők elektronika, számítástechnika nélkül. Egészen extrém példája ennek a jelenlegi vészhelyzetben formálódó „internetes misék”, ahol eltűnik a pap és közösségének személyes kapcsolata, együttműködése; pótlása, megoldása kétséges.

A gazdasági- és társadalmi folyamatok elképzelhetetlenek nélküle. Ezért is nevezzük ezt az immár visszafordíthatatlan utat, a jövőbe tekintő korunkat, digitális világnak.

Műhelyünk is kiveszi részét ebben a folyamatban: elsősorban a digitális technika emberekre, csoportokra, egész társadalomra vonatkozó hatásaiban, lehetőségeiben és ugyanakkor a veszélyeiben is.

Tagjai vagyunk a nemzetközi kezdeményezésű és állami támogatottságú Mesterséges Intelligencia Koalíciónak. Itt az új világ megismertetési, és alkalmazkodási lehetőségeivel foglalkozunk. Kiemelt figyelemmel vagyunk a digitális világ újdonságai miatt keletkező veszélyekre is, amelyek befolyásolhatják erkölcsi, etikai felfogásunkat, újfajta bűnözéssel sújtva minket, mint például az álhírek, vagy álreklámok, gépies, automata döntések, stb.

Nemzetközi kapcsolataink is folyamatosan bővülnek és a SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) és az ACM (Association of Computing Machinery) útján realizálódnak.

A Műhely munkáját a Magyar Tudományos Akadémia részéről akadémikus támogatja.

Itt a lehetőség bekapcsolódni a Műhely munkájába! Ezúton is felhívjuk minden érdeklődő – elsősorban természetesen az Egyesület tagsága – figyelmét: a Műhely munkájában bárki részt vehet! Várjuk az érdeklődőket. Jelentkezni itt is lehet!

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Vámos Tibor akadémikus
Prof. Dr. Gyarmati Péter
Dr. Ildikó Psenáková
Bátyai László
Gyermán György
Vas Zoltán
Páris Márton

Politikatudomány

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Kemény László
Prof. Dr. Szabó János
Prof. Dr. Nagy Péter Tibor
Erdős Márton drs.

PhD – Szekció, konferenciák

A PEME több oldalról is támogatja mind a PhD képzésben résztvevőket, mind a PhD iránt érdeklődő hallgatókat. Egyrészt lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók/fiatal kutatók részt vegyenek a félévente megrendezett tudományos konferenciánkon. Ennek keretében bemutathatják kutatási témájukat attól függetlenül, hogy hol járnak a tudományos kutatás folyamatában. Vannak kutatók, akik már egy teljes kutatássorozat eredményét prezentálják, és vannak olyanok is, akik még az információgyűjtő fázisban vannak. A konferenciák során láthatják, hogy más kutatók milyen módszerekkel dolgoznak, illetve a szakmai tanácsok révén javaslatokat kaphatnak arra vonatkozóan, hogyan lehetne tovább haladni a kutatásban, s azt mivel lehetne kiegészíteni. Az sem mindennapi, hogy a fiatalok kutatásairól elismert tudós, vagy éppen egy akadémikus mond – kötetlen beszélgetés közben – véleményt.

A konferencia keretében lehetőség van a tudományos publikációra is, melynek révén lektorált tanulmánykötetben jelentethetik meg írásaikat a résztvevők. Ez a doktori iskolák többségében hazai lektorált publikációnak számít. A külföldi résztvevők angol nyelven is megjelentethetik tanulmányaikat.

Ezentul minden évben (kétévente) indulnak különböző pályázatok, melybe PhD hallgatókat is bevonunk. A legfontosabb hozadéka a PEME-Elnökség PhD- szekciójának a szakmai közösség, melynek révén egyrészt lehetőség van szakmai együttműködésre, melynek során a kutatók-hallgatók tudják támogatni egymást ötleteikkel. Másrészt azért hasznos, mert a „madarat tolláról…” közmondás a tudományos berkekben úgy hangzik, hogy „tudóst a kutatási területéről…”. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a későbbiek során kellene egy adott témában szakértőt keresni, akkor az illető tudhatja azt, hogy kihez érdemes fordulni.

Műhelyvezetők

Dr. Szabó János
Virág Ádám drs.
Instruktor: Dr Egri Tímea

Képzések (kutatás és fejlesztés, felnőttképzés)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Koncz István (instruktor)
Dr. Bittó Renáta
Prof. Dr. Zachár László
Dr. Fehér Zsuzsanna
Bátyai László ig.
Kalucza Lajos c.ig.

(SNI) Sajátos nevelési igényű gyerekek – gyógypedagógia

A szakmai műhely célja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, azaz a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai kutatásokban való közreműködés, tanácsadás, fejlesztés.

A szakmai műhely tagjai olyan gyakorlatban is dolgozó szakemberek, akik tanácsokkal látják el a szakmában dolgozó óvodapedagógusokat, pedagógusokat, pedagógiai munkát segítő szakembereket, valamint fontosnak tartják az érintett családokkal való aktív kapcsolattartást is. A műhely a tudományos kutatások mellett fontos hangsúlyt fektet az érzékenyítésre, hogy mindenki elfogadja és megértse, hogy minden gyermek egyenlő, de nem egyforma.

Ehhez fontos a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásának, társadalmi integrációjának az elősegítése, támogatása, amely a műhely egyik fontos célja. Hangsúlyt fektetünk továbbá a különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatásával, nevelésével kapcsolatos speciális módszerekre, a pedagógusokat segítő különböző speciális értékelési technikákra, jó gyakorlatokra is.

Műhelyvezetők

Dr. Egri Tímea
Slama Györgyné Dr. Börcsök Gizella
Dr. Nagy László

Közgazdaságtan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Dr. Simai Mihály akadémikus
Prof. Dr. M. H. Tewolde
Dr. Bábosik Mária
Dr. Tariszka Éva
Pomázi Imre

Jogtudomány, érdekvédelem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Dr. Mészáros Sándor
Dr. Bittó Renáta
Dr. Kispál Beáta
Dr. Gulyás Kálmán
Mag. iur. Helyes Marcell
Dr. Tóth Erika

Pénzügy, számvitel és gazdasági tervezés fiatal menedzsereknek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Melles Hagos Tewolde
Pomázi Imre
Hubai Henrik

Szociológia. Szociális munka – szociális képzések

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Szabó János
Dr. Sós Tamás
Virág Ádám drs.

Tehetség-műhelyek, tehetségfejlesztés

A tudományos tehetséggondozás esetében már nemcsak a szakmai fejlesztésnek kell szerephez jutnia: legalább olyan fontos – ha nem fontosabb – a személyiségfejlesztés. A felsőoktatásban meglehetősen nagy létszámú az a hallgatói réteg, amely ugyan kiváló kognitív kapacitással rendelkezik, mégsem ők jelentik a tudományos utánpótlást. Ugyanis a tudományos tehetség kibontakozásához nemcsak intelligencia kell. Egy hazai kutatás alapján alapvető tényező ehhez a pályához még a kíváncsiság, a kitartás, és az önállóság. Számos definíció – főleg a felsőoktatási színtéren – fogalmazza meg úgy a tehetséget, hogy az a hallgató a tehetséges, akinek az egyetemi tananyag nem elég, hanem a képzés akkreditációjában leírtakon kívül még valami többre vágyik. A PEME konferenciái, workshopjai, tréningjei tökéletes alkalmak erre.
Természetesen nem lehet bárkiből tudós, mert nem mindenki való erre a pályára: nem a képességei miatt, nem az eredményei miatt, hanem mert nincsen meg benne az úgynevezett „kutatói személyiség”, aminek révén éveken át intenzíven elköteleződik egy adott téma iránt, és mindent megmozgat, hogy ezt minél jobban megismerje, kikutassa, kikísérletezze. Természetesen a semmiből nem lesz valami. A PEME nem is arra vállalkozik, hogy bárkiből tudóst csináljon. Hanem arra, hogy a különböző szakmai programok (workshopok, konferenciák, tréningek) révén a fiatalok már egyetemi hallgatóként megismerkedhetnek „testközelből” a tudósok munkájával, és így fel tudják térképezni, hogy hosszútávon illene-e ez hozzájuk.

Műhelyvezetők

Dr. Szabó János
Dr. Bábosik Mária
Dr. Egri Tímea
Dr. Lestyán Erzsébet
Berzeviczy Ágnes
Sz. Pálkövi Mária
Gajda Attila
Instruktorok: Prof. Dr. Gyarmati Péter és Prof. Dr. Koncz István

„Hazavárunk” és „Profi indulás” programok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Nemzetközi kapcsolatok az Európai Magyarországért
Dr. Koncz IstvánDr. Fehér Zsuzsanna (HAZA-várunk- program)
Prof. Dr. Melles Hagos Tewolde (Amerika)
Julius Toth Dr. (Brüsszel)
Dr. Zielinszky Dénes és Przemyslaw Szymczak (London)
Dr. Pásztorffy Anna (Aachen-München)
Dr. Ildikó Psenáková (Szlovákia)
Dr. Anikó Novák (Szerbia)
Dr. Beöthy Ádám (Románia)
Dr.Hamsovszki Szvetlana (Oroszország, Ukrajna)
Dr. Viktor Fendel (Ausztria)
Prof. Dr. Henryka Klimek (Lengyelország)

Szervezés, szervezetépítés és menedzsment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Prof. Dr. Lóth László
Prof. Dr. Melles Hagos Tewolde
Prof. Dr. Koncz István
Dr. Bittó Renáta

Képzési Bizottság

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus viverra in aliquam neque laoreet tortor arcu elementum. Leo nunc non varius rutrum duis integer. Enim ullamcorper luctus lacus ullamcorper. Nunc, ac in cras cursus etiam.

Műhelyvezetők

Dr. Bittó Renáta (igazgató)
Dr. Egri Tímea
Dr. Nagy László
Pomázi Imre
Virág Ádám drs. (szoc. képzési ig.h.)
Dr. Tariszka Éva
Dr. Szabó János
Dr. SósTamás
Gábor Edina
Dr. Ildikó Pšenáková
Dr. Anikó Novák
Dr. Fehér Zsuzsanna
Veszprémi Erzsébet