Ünnepélyes keretek között Miskolcon, a MAB Székház gyönyörű Dísztermében április 19-én megalakult a PEME Kelet – Magyarországi Tagozata, és döntés született a Tagozat szakmai műhelyeinek létrehozásáról is.


Az országért e keretekben, széleskörű összefogással is tenni akaró, a MAB Székház Dísztermében jelen levő szépszámú szakembert, tudományos és civil szervezeti képviselőt, érdeklődőt Prof. Dr. Dinya Zoltán, a nemzetközileg széleskörben ismert és elismert tudós köszöntötte és ugyanő nyitotta meg az alakuló ülést. Prof. Dr. Dinya Zoltán köszöntője után megtartotta nyitó beszámolóját. Mint az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság elnöke üdvözölte a PEME Kelet-Magyarországi Tagozatának megalakulását. Kifejezte bizakodását, hogy a Munkabizottság és a Tagozat Műhelyei között szoros együttműködés alakul ki. Kiemelten fontosnak tartotta az egészséges életmóddal, a demencia kérdéseivel és az idősödéssel kapcsolatos területek kutatását. Hangsúlyozta a MAB Gerontológia Munkabizottság és a PEME Kelet-Magyarországi Tagozata műhelyei közötti hatékony együttműködés fontosságát.

Ezt követően Prof. Dr. Koncz István, a PEME elnöke üdvözölte a jelenlevőket, s hangsúlyozta a kezdeményezés nagyszerűségét, majd előadást tartott a PEME megalakulásáról, az idén húszéves szervezet történetéről, programjairól, küldetéséről./Előadása vázlatát a PEME Honlap “Magunkról” fejezete jelentette, ott olvasható./ Dr. Dobos László, a 3Kor Egyeteme: EduSenior Karantén Program vezetője, az MTA MAB Gerontológia Munkabizottság titkára részletesen elemezte a Tagozat létrehozásának folyamatait, társadalmi beágyazottságát, s közös tudományos, civil és emberi haszonnak a Tagozat létrejöttével való remélhető megsokszorozódását. Ezek után bemutatta a létrehozható nyolc műhely leendő munkatervét, amely nagyban alapozható a négy megyében élő, s e közösségeket vállaló szakemberek, civil szervezetek, régi és új PEME-tagok eddigi tevékenységére.

A jelen levő Dr. Koncz István PEME-elnök képviselte Elnökség egyetértésével – négy megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) régi és új PEME-tagjainak képviseletében eljáró Dr. Dobos László, PEME elnökségi tag, tudományos műhelyvezető közvetítésével és koordinálásában folyó előzetes egyeztetés és egyetértés után az alakuló gyűlés elfogadta a PEME Kelet – Magyarországi Tagozat és nyolc szakmai műhelyének létrehozását. Rövid szünet után a jelen levők – egyhangúlag – megválasztották a PEME Kelet – Magyarországi Tagozatának kilenc fős vezetőségét és a műhelyeket irányító gréniumokat.
A Tagozat elnöke Dr. Dobos László lett.

A Tagozat javasolt szakmai műhelyei Kelet – Magyarország meglévő aktuális szakmai, társadalmi, emberi kérdéseire, kihívásaira kívánják a hatékony elméleti és gyakorlati válaszokat keresni, és lehetőségeiken belül a jó és eredményes gyakorlatot tovább adni, országosan is terjeszteni. Mindezt most már hatványozottan és több eredményt hozóan az ország egyik legnagyobb civil szervezete, a PEME keretében képzelik el.

A nagy sikerű látványos, egyhangú programalkotási, tagozat és műhely vezetőségválasztási, a részvevők oldaláról maximálisan támogatott eredményt hozó szervező munkát segítették: a miskolci MAB Gerontológia Munkabizottság, a debreceni DAB Gerontológiai Munkabizottság tagjai, a 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, valamint az adott szervezetek civil szervezetei.

A műhelyek tagjai természetesen bekapcsolódhatnak a PEME már meglévő országos szakmai műhelyeinek munkájába is- érdeklődésüknek megfelelően.