Örömteli híradás a  PEME Kelet-Magyarországi Regionális Tagozatának munkaértekezletéről (Miskolc, 2023.06.29.)

Miskolcon, a MAB Székház gyönyörű Dísztermében június 29-én tartotta a PEME Kelet – Magyarországi Regionális Tagozata újabb, programalkotó munkaértekezletét, ahol döntés született a Tagozat szakmai műhelyeinek és azok programjainak a véglegesítéséről is.

A nagyszámú PEME-tag és támogató szakember – akik országunkért és szűkebb lakóhelyükért e keretekben is széleskörű összefogással tenni akaró elkötelezettséggel és szakmai profizmussal fogalmazták meg és fogadták el a tagozat többéves programját és a végzendő tevékenységek küldetéstudatát, s a programok teljesítésének (műhely)kereteit , módszereit és mechanizmusait – példát mutat a civil tenni akarásra és az eredményes gyakorlati megoldáskeresésre.

A PEME Elnöksége gratulál a kiváló szervezésért, a civil erőforrások és építő szándék mintaszerű összefogásáért és az európai Magyarországért aktívan tenni akaró elkötelezettségért. Külön köszönjük Dr. Dobos László regionális tagozat-elnök  profi szervező csapatának és a szakmai műhelyek vezetőinek munkáját. Így (ilyen jól, mintaszerűen profin) kell ezt csinálni!


A kiválóan előkészített és leegyeztetett munkaértekezlet megnyitását egy, az eseményről készített jegyzőkönyv-részlettel mutatjuk be.

6. Határozathozatalok, a munkaértekezlet témái:

6.1. A munkaértekezletet megnyitja Dr. Dobos László Ismerteti fontosabb PEME KMRT-val összefüggő kérdéseket, eseményeket, az elmúlt időszak történéseit. Köszönti a jelenlévőket. Felkéri Prof. Dr. Berkő Péter MAB alelnök urat, hogy köszöntse a munkaértekezlet résztvevőit.

Prof. Dr. Berkő Péter MAB alelnök úr örömmel és szeretettel köszönti az MTA MAB TH Gerontológia Munkabizottság tagjait és a munkaértekezleten a Munkabizottsággal együttműködő és közösen tervező PEME KMRT Elnökségét és a Szakmai Műhelyek tagjait. Kívánja, hogy a közös munka és annak végrehajtása sikeres legyen. Sajnálja, hogy a korábbi rendezvényeken nem mindig tudott jelen lenni, de mint orvos még jelenleg is dolgozik.

Dr. Dobos László megköszöni Prof. Dr. Berkő Péter alelnök úr köszöntő szavait, gratulál felelősségteljes tudományos, szakmai  és emberi munkájához, kéri, hogy alelnöki feladatkörében továbbra is segítse a MB munkáját.

Prof. Dr. Berkő Péter alelnök úr kérdése:
A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület melyik “Európára” gondol, amikor megfogalmazza céljait?

Dr. Dobos László válasza:
A PEME Országos Elnöksége és Szervezete 20 éves fennállása alatt egyértelműen megfogalmazta küldetését, céljait és feladatait. Ez megtalálható a PEME honlapon részletesen. Néhány ezen célok és feladatok közül a MB és a SZM munkájában is szerepel, illetve konkrét formában megjelenik.

Néhányat kiemelve: politika mentesség, szakmai tudományos ajánlások, a változó világ, változó társadalom, változó gazdaság és a változó ember témakör tudományos megközelítése, eredményes hazai és nemzetközi gyakorlatok megismerése és megismertetése, az emberközeli tudomány emberközelbe hozása – kiemelten a régió elmaradott térségeiben, tudományosan megalapozott kutatások elvégzése és publikálása, a generációk közötti tudástranszfer elősegítése, interdiszciplináris képzési programok kezdeményezése, hatékony szakmai és tudományos válaszok keresése a jelenlegi és a várható társadalmi, gazdasági, demográfiai és egyéb kihívásokra, kiemelten a hátrányos térségekben.
Fenti gondolatok és célkitűzések jegyében került megfogalmazásra mind a PEME KMRT-nak, mind a Gerontológia MB-nak a munkaterve.

6.2. Munkatervek ismertetése: Dr. Dobos László, PEME KMRT elnök, Gerontológia MB titkár Dr. Dobos László felhívja a figyelmet a szervezetek közötti együttműködésre, valamint az egyeztetések fontosságára. Dr. Dobos László összefoglalja a PEME Kelet-Magyarországi Regionális Tagozatának 2023-2025. évi munkatervi javaslatait.

A PEME Kelet-Magyarországi Tagozatának 2023-2025. évi munkatervi javaslatai

Tervezet

A PEME KMT nyolc Szakmai Műhelye közötti együttműködési lehetőségek meghatározása, megvalósítása. Műhelyek közös programjai. A kazincbarcikai „Az időskori felejtés lassítása művészeti és kézműves terápia segítségével” címmel induló pilot projekt továbbfejlesztése.
Az „Emberközpontú tudomány emberközelbe hozása” elv terjesztése és gyakorlati megvalósítása.
A pszichopedagógiai és a geronto-pszichopedagógiai szemlélet és gyakorlat szakmai fejlesztése. Szakirányú továbbképzés kezdeményezése. Pszichopedagógia egyetemi tankönyv ünnepélyes bemutatása.
Az időskor pszichológiája címmel programakkreditációs szakmai anyag készítése.
Az időskori felejtés és emlékezet kiesés megelőzése, illetve lassítása érdekében egy terápiás program kidolgozása „Magaságyás készítés, kert- és erkélyláda művelés” címmel. A program családi és intézményes terjesztésének elősegítése.
Szakmai partnerekkel együttműködve az intergenerációs (nemzedékeken átívelő) kapcsolatok fejlesztése (pl. digitális közösségek létrehozásával).
A többgenerációs családok és rokonok felkészítése a demens családtag ellátására.
Önkéntes Alzheimer csoportok létrehozása.
A nemzedékek együttműködésével és szolidaritásával a szellemi-testi-lelki frissesség megtartása érdekében közös programok szervezése.
A jó gyakorlatok terjesztése a sport és a kultúra területein.
Az Ageing Fesztivál szakmai-emberi sikereink továbbvitele, fejlesztése, tudományos támogatása, az Ageing Expo Kelet-Magyarországi – esetleg országos – kiterjesztése (2024).
A XXI. századi kihívások (pl. 4. ipari forradalom, mesterséges intelligencia), valamint a demográfiai folyamatok mennyiségi és minőségi mutatóinak folyamatos elemzése kutatásokkal. Eredményes megoldások keresése, publikálása.
A PEME céljaival, feladataival összhangban a XXI. század harmadik évtizedében a „Változó világ, változó társadalom, változó gazdaság, változó ember” kérdéskörrel kapcsolatos problémák kutatása, gyakorlati megoldások keresése. Részvétel hazai és nemzetközi kutatásokban, kerekasztal beszélgetéseken, szakmai tudományos konferenciákon, nemzetközi szimpóziumokon.
Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések kialakítása, közös kutatások, szakmai-tudományos rendezvények szervezése, jó és eredményes gyakorlatok átvétele, bevezetésének segítése a hazai gyakorlatban. Hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlőségének vizsgálata, érdekérvényesítésének segítése, jó gyakorlatok összegzése, népszerűsítése a Kelet-Magyarországi régióban
A kommunikációs akadálymentesítés elősegítése
Az integratív gyógyászat eredményeinek megismertetése a régióban A PEME országos gyakorlatába történő bekapcsolódás a KMRT székhelyén (Miskolcon), doktorandus konferenciák Miskolci rendezésének kezdeményezése.

CSAPATMUNKA: Javasolt együttműködő partnerek – a megvalósításban
MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság, Miskolc
MTA DAB Gerontológiai Munkabizottság, Debrecen
A PEME Elnöksége, Budapest
3. Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, Miskolc
Szikra Alapítvány, Miskolc
Állami, egyházi, civil és társadalmi-gazdasági szervezetek – egyéni vagy közösségi együttműködéssel

Kiemelt szakma projekt kezdeményezése:
„A felejtés, az emlékezetkiesés betegségcsoport korai felismerése, a folyamat lassítása hazai és nemzetközi jó gyakorlati módszerekkel az Észak-kelet Magyarországi térség kis és nagy településein” címmel.

Együttműködő partnerek:
a PEME Kelet-Magyarországi Regionális Tagozat Elnöksége,
a tematikai szempontból érintett szakmai műhelyek,
az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága.”

A munkatervet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.


A munkaértekezlet eredményeinek bemutatását, , a szakmai műhelyek teljeskörű ismertetését a mellékletekre kattintva követhetik nyomon a PEME tagjai és az érdeklődők.