Egyesületünk, figyelemmel a nevébe is belefoglalt alapfeladatára, részt vesz az egész világot behálózó digitalizáció, valamint a társadalmak és az emberek viszonyának vizsgálatában.

A digitálissá váló világ a maga újabb globalizációjával tovább csökkenti az emberi sokféleséget a számos kényelmi, jótékony hatása mellett.

Ezen kérdések vizsgálatára, a törvényszerűségek és a veszélyek felismerésére, valamint az eredmények minél szélesebb körű terjesztésére hozta létre Egyesületünk a Digitális Kor, Mesterséges Intelligencia Szakmai Műhelyét. A honi közös munka céljából Szakmai Műhelyünk tagja a Mesterséges Intelligencia Koalíciónak és együttműködési kapcsolatok épülnek a témával foglalkozó külföldi szervezetekkel. A téma multidiszciplináris, érinti több Szakmai Műhelyünk tevékenységét is.

Felhívjuk tehát Egyesületünk minden tagját és a társ-műhelyeket a részvételre!

Tájékozódni a kísérleti honlap-fíliánkon lehet: http://peme.lapok.hu/

(a ’műhelyek’ oldalon, a ’digitális világ…’ menü pontban). Várunk minden érdeklődőt a holnapon elérhető e-mail címek, vagy telefonszámok valamelyikén, illetve ezen felhívó levél válaszaként.