„Profi Indulás” címmel programot indítottunk 2020. július 1-től az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől nyert, NTP-PKTF-20-0026. azonosító számú pályázat segítségével. E mostani mentor programunk nem előzmény nélküli, ugyanis tervezésekor nagyban támaszkodhattunk a 2017-18-ban lebonyolított, „Professzorok az innovatív fiatalokért” című nagyon sikeres projektünk tapasztalataira is.

A szakmai program 2021. június 30-ig tart, amelyet – küldetése szellemében – sokszínűen fejlesztő jelleggel szervez meg az Egyesület. A PEME, mint az egyik legnagyobb országos értelmiségi szakmai támogató és érdekvédelmi szervezet, megalakulása (2003) óta különös hangsúlyt helyez a fiatalok – felnőttekkel, mentorokkal közös – felkészítésére a XXI. század valóságának rájuk váró kihívásai felismerése és értő kezelése, valamint a fiatalok személyes sikere érdekében. Ennek szellemében pályáztunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram – a határokon túli és külföldön dolgozó pályakezdő magyar fiatalok projektünkbe való bevonását is lehetővé tevő – 2020-es támogatására.

Jelenleg a tréningcsoportjainkban és műhelyeinkben sokszínű tevékenység folyik. A Pszichológia Szakmapolitikai Műhely által, az Elnökséggel együttműködve kidolgozott egyéves programunk elsődleges célja, hogy a 14-35 éves korosztályok pályakezdő tagjai számára biztos önismeretet, ön-menedzselést, önhatástudatot, sikeres én-prezentációt, innovatív gondolkodást, saját erő és készségek felmérési, jövőtervezési, az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkező esetleges kudarcok, konfliktusok kezelési technikáit elsajátító, továbbá a vállalkozói világ megismerését is segítő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő lehetőségeket is biztosítsunk. Ezeket elsősorban innovatív személyiségfejlesztés, tréningek, work-shopok, sikeres fiatal és külföldi üzletemberek, példaértékűen innovatív műhelyek megismertetése, kutatási és publikálási, s a fiatalok produktumait bemutató kiállítások szervezése kapcsán kívánjuk elérni. A program során a résztvevők megismerhetik a kutatás-fejlesztési és innovációs környezet sajátosságait, a pályázati rendszereket, a tehetséghasznosulás útjait, tehetséghasznosító cégek programjait, s találkozhatnak fiatal innovátorokkal és sikeres pályázati forrásteremtőkkel is. Mindeközben kiteljesíthetik saját tehetségígéreteiket is.

A 2020. júliusától indított programban 10 fő a külföldön (Párizsban, Brüsszelben, Münchenben, Londonban, Pozsonyban) dolgozó magyar pályakezdő fiatal értelmiségiek közül került ki. A gyakorlatias-készségfejlesztő, fő és három mellékprogramot tartalmazó elképzelésünk megvalósításához az említetteken kívül még 30 fiatalt vontunk be itthonról, s a régi Magyarország területéről. Sok látókörünkbe került fiatal megfelelt a pályázati kritériumoknak. Végül is itthonról 20, a határokon túlról további 10 fiatalt választunk ki a műhelyekben történő felkészítésekre: a „Profi indulás” programunk megvalósításába Szlovákiából, Szerbiából és Romániából is bevonunk pályakezdő magyar fiatalokat, középiskolásokat és felsőoktatási hallgatókat.

A fő program: Innovációs készségeket fejlesztő tréningek

A mellékprogramok, kiegészítő tevékenységek:

  1. Innováció a gyakorlatban (ismeretadó, gyakoroltató-fejlesztő workshop)
  2. Az innováció nemzetközi aspektusai, sikeres technikák. (Külföldi szakértők által tartott tréning.)
  3. Kiállítás szervezése a résztvevők produktumaiból és elektronikus könyv kiadása a program során készült tanulmányokból.

A résztvevők az önérték-felismerést, az ön-menedzselést,az innovációs, illetve a vezetői készségeketgyakorolják. A személyiségfejlesztést játékos önismereti-személyiségfejlesztő gyakorlatokon keresztül oldjuk meg, mely gyakorlatok középpontjában az innovatív tevékenységgel kapcsolatos önismereti, önértékelési, személyes hatás, önmenedzselési, konfliktusfelismerési és -megoldási kérdéskörök állnak.

A 14-35 éves pályakezdő fiatalok saját személyiségük, tehetségígéreteik feltérképezéséhez, az önmenedzselési, vállalkozási készségeik fejlesztéséhez digitális háttéranyagot is kapnak. Minden fiatal mögött ott állnak (fő- és pro) mentoraik, akik segítenek a felkészülésben, a nemzetközi tudományos konferenciára tervezett előadásaik megtervezésében, kutatási és művészi téma találásában, a kutatás megszervezésében, illetve tanulmányaik megírásában, poszterprezentációjuk, alkotásaik elkészítésében.

Az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkező problémák megbeszélésére workshopot, vitafórumokat, gyakorlati megoldási modellező találkozókat szervezünk. A résztvevő fiatalok két neves külföldi gazdasági szakemberek előadása és tréneri tevékenysége segítségével ismerkedhetnek meg a digitális tér, az innovációs környezet sajátságaival és szereplőivel. Igy a bevont fiataloknak közvetlen konzultációs lehetőséget teremtünk a téma nemzetközileg elismert szaktekintélyeivel. Ezzel célunk a következő: a pályakezdő fiatalok gyakorolhassák az üzleti kommunikációt és tervezést, nemzetközi kitekintést kapjanak, s elsajátítsák az innováció üzleti tervezési és közlési metódusait. A műhelymunkákban igyekszünk gyakorlati tudást adni. A pályázatban a PEME szakmapolitikai műhelyeiben tevékenykedő vezető szakemberek közül 8 fő- és 6 társmentor vesz részt, akik közvetlen formában többnyire 5-6 fő 14-35. év közötti programba bevont fiatallal tartják a kapcsolatot (érzékenyítik őket a témára, szakmai és személyi támaszt nyújtanak, szakmai kapcsolatrendszerükkel is támogatják, s felkészítik őket a prezentációs feladatok ellátására). Ők vezetik a fejlesztő tréningeket is.

A programban résztvevő 14 -35 év közötti mentorált fiatalok számos lehetőséget kapnak a kiváló teljesítésekre. Felmérhetik személyes erőforrásaikat, vállalkozói személyiségtérképet készíthetnek saját magukról, üzleti tervet állíthatnak elő, én- és poszterprezentációkat készíthetnek, elképzeléseket, innovációs terveket írhatnak, művészi alkotásokat, fotókat készíthetnek (mindezeket ki is állíthatják), kutatást tervezhetnek, szerveznek és visznek végig, majd ennek eredményeiből tanulmányt írnak. Írásaik egy elektronikus kötetben, „Profin indulhatok a sikeres jövőnek” címmel, lektorált, ISBN – számmal ellátottan – jelenhetnek meg. A résztvevők hátizsákjukban hazavihetik a közös munkában eltöltött év „együtt biztosan sikerül” többletét, s a PEMÉ-től, s a mentoroktól kapható kapcsolati tőkét is.

Dr. Koncz István, elnök, programvezető