“A magyar emberek erősebbé tették Európát, a magyarok pezsgő kultúrája és a gazdasági dinamizmusa az egész európai uniót áthatja” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Magyarország uniós csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából szerdán. Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett videóüzenetében azt mondta: „húsz évvel ezelőtt végre egyesült a családunk egy közös otthonban”. Magyarország mindig is Európa szívében helyezkedett el – hangsúlyozta. Emlékeztetett: a vasfüggöny mögött magyarok nemzedékei harcoltak azért, hogy visszaszerezzék a szabadságukat.

“Önök húsz évvel ezelőtt úgy döntöttek, elfoglalják méltó helyüket kontinensünk közepén.
Önök Európát választották.”

Az Egyesültünket 2003-ban létrehozó alapító tudósok, vezető humán- és reál értelmiségiek és az ország talán legnagyobb független értelmiségi szervezetének mai itthoni és határainkon túli tagsága és 17 külföldi szervezete -bár számos jelet, nyögve-nyelős politikai eszement igyekezetet/folyamatot észlelt erre vonatkozóan az elmúlt évtizedben (s felerősödve napjainkban is!)- nem engedik fékezni hazánkat abban, hogy az európai népek nagy családja tagjaként a nyugati jólét, biztonság és demokrácia felé haladjon.

Ennek szellemében szerveztük meg a fiatal tudósok számára XXVII. nemzetközi PhD Konferenciát is. E sorozattal is részt veszünk hazánk európaivá építésében.

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XXVII. PhD-konferenciája a szokásos rendben és profizmussal zajlott le. Plenáris üléssel kezdődött a munka. A PEME elnöke, Dr. Koncz István köszöntötte a konferencián 33 témakörben előadó fiatalokat (közöttük a Szerbiából, Szlovákiából, Etiópiából és Romániából jelentkezőket), és az e napi munkát opponensként, majd a kiadvány elkészítését lektorként segítő önzetlen vezető kutatókat, s megköszönte a központi stáb profi konferencia előkészítő munkáját. Ezt követően a 17 éves (már rekordok könyvébe illő) konferenciasorozat imponáló számaival érzékeltette eddigi ilyen irányú tevékenységüket: 1500-nál is több fiatal tudós, s tudományos pályát tervező egyetemi hallgató adott elő eddig és jelentette meg az Egyesület segítségével – mintegy 15 000 oldalban – tanulmányát.

A kutatómunkára készülő mesterszakos diákok és a doktori iskolákból jött PhD-s hallgatók írásait eddig 30 kötetben publikálta a tudományos egyesület. E széleskörű szervező, opponensi/lektori és kiadói tevékenységben mintegy 700 (szakmájában elismert) egyesületi tag és pártoló tag/doktori iskolák oldaláról segítő vett és vesz részt. Őket hálás köszönet illeti meg az önzetlen sokéves mentoráló/segítő munkáért.

Ezek után Dr. Koncz István elnök részletesen ismertette a XXVII. Konferencia programját, majd átadta az elnöklést Dr. Fehér Zsuzsanna elnöki főtanácsadónak, bevezetve a plenáris ülés előadását, melynek előadója a PEME Jogtudományi műhelyének vezetője Dr. Kispál Beáta volt. Nagy érdeklődéssel kísért bemutatójának címe “Reorganizáció, de hogyan? Szerkezetátalakítással!”.

Szekció-ülések:

A nagy érdeklődést kiváltó előadás után szekció-ülések következtek, melyek témáit, légkörét, eredményeit a következő néhány (szekció-elnöki véleménnyel), illetve fotókkal érzékeltetjük.

/Az előadások nyomán véglegesített tanulmánykötetet június végén Honlapunkon már olvashatják a résztvevők és az érdeklődők/

1. Szekció

Szekció elnökség: Dr. Fehér Zsuzsanna és dr. Kispál Beáta elnök/opponensek, Prof. Dr. Kemény László, Buchmüller Péter opponensek


A szekcióban 10 előadó, 6 egyetem doktori iskolája hallgatóinak szakmai előadását hallgattuk meg, négy történelmi – filozófiai, hat jogi témakörben, egy előadó angol, a többi magyar nyelven mutatta be kutatásait. Minden előadó a maga nemében kiemelkedő teljesítményt ért el. Külön örömet jelentett számunkra az, hogy több előadó tekintetében volt lehetőségünk látni a fejlődést az előző publikációja óta. Desalegn Deresso Disassa korábban az Etióp oktatás témájában tartott előadás, jelen konferenciánkon pedig Mesterséges intelligencia (AI) által létrehozott művek védelmének újragondolása az etiópiai szellemi tulajdon joga szerint: Normatív és összehasonlító elemzés. dr. Kasuba Róbert „Az angol házassági jog történeti fejlődésének állomásairól” tartott figyelemre méltó előadást. Halper Johanna tovább kutatta „A Lengyel Katonai Képviselet működése a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum forrásainak – Lagzi István hagyatéka tükrében” és lelkes beszámolót tartott kutatásai eredményéről. Berta Kristóf kiemelkedő előadása a „Hadműveletek a Dél Dunántúlon 1944 novembere és 1945 márciusa között” értékét emeli, hogy az előadó a terepen is megvizsgálta a helyszínt, így hiteles képet mutatott a harcok helyszínéről. Szakálné Szabó Zita kiforrott előadást tartott az „Önkormányzati integrációs lehetőségek a nemzetközi megoldások tükrében”, vizsgálva az önkormányzati lehetőségeket a forráshiány ellenére történő feladatellátás érdekében. Érdekes előadásban mutatta be dr. Bíró Vivien Enikő „Az európai öröklési rendelet alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő kihívásokat”. Mozsonyi Norbert a „Mesterséges intelligencia alapú komplex technológia, mint koncepció – adatvédelmi vonatkozásairól” tartott egy érdekes, informatív, de rendszerezésre váró előadást. Győrfi Gergely a „Kaposvári zsidóság II. világháborút követő kártalanítása, kárpótlása, és jóvátétele” ügyében folytatott rendkívül alapos kutató munkájáról tartott egy kivételesen jó előadást. Markovics Márton „A kapitalizmus lehetséges értelmezései napjainkig. Kapitalista logika a harmadik útban és a neoliberális tradícióban” című előadása nagy elismerést kapott Prof. Dr. Kemény László opponenstől, aki egyben javaslatot is tett a téma továbbfejlesztésére. Dombovári Márton „A Budapest elleni angolszász légitámadások – 80 év távlatából. Előadásában bemutatta alapos, elmélyült kutatómunkáját, mely fejlesztésre érdemes. Összességében elmondható, hogy az 1. szekcióban kiváló kutatók és előadók mutatkoztak be és emelték a konferencia színvonalát.

Dr. Kispál Bea szekció-elnök

2. Szekció

A szekció-elnökség tagjai: Dr. Pikó Béla, Dr. Dobos László, Dr. Fürj Zoltán, Dr. Nagy László, Dr. Poór Zoltán, Szilágyi Gábor/


Bevallom, hogy amikor először futottam át a szekció programját, meglepődtem: hit és egészségügy, narratív élettan és kortárs református keresztelési prédikációk, ájurvédikus koncepciók a prevencióban és innováció az erektilis diszfunkció kezelésében (aki nem szerepel ebben a felsorolásban, ne tekintse kevésbé fontosnak az általa előadottakat: csupán arról van szó, hogy a teljes napirendet nem sorolhatom fel, és egyben – remélem – kedvet csinálok a konferencia anyagából készült könyvhöz).

Aztán elgondolkodtam: a test, a lélek és a szellem egysége távol állna egymástól? A pozitív és negatív jelenségek nem egy adott társadalmi környezetben játszódnak? Bizony, ezek a kérdések komplexitásukban vizsgálhatók és vizsgálandók (akkor is, ha ennek felismerése nem történt meg, vagy jórészt eszköztelenek vagyunk a bullying kérdésében egy mind agresszívebbé szocializálódó világban).

Úgy tűnik, hogy szerte a világban (hiszen nemrégiben Kanadából és Egyiptomból is voltak előadók) elterjedt a híre annak, hogy a PEME kongresszusainak célja a segítés és támogatás, nincsenek „ab ovo” tabu témák és felvetések, mindez – természetesen az előadók felkészültsége mellett – érdekes, értékes, a rendelkezésre álló idők mind jobb betartásához vezetett, sikerült a rendezvény „menetrendjét” többé-kevésbé betartani.

Azt, hogy nem értettünk mindig mindenben egyet, nem tartom hibának: egy olyan kongresszusnak, ahol mindig mindenkinek igaza van, vagy arra utal, hogy az előadók az utolsó pillanatot is megragadva saját felkészülésükre, csak magukba fordulnak, vagy a „jobb a békesség” elvének megfelelően inkább magukba fojtják véleményüket. Buta kérdések nincsenek: legfeljebb jelzések az előadónak, hogy valamit közérthetőbbé kell majd tennie, máshogy megfogalmaznia.

Szeretném, ha a mostani, felkészült szakemberek kongresszusa után a következő a viták, az eleve ígért segítségek összejövetele lenne.

dr. Pikó Béla szekció-elnök

3. Szekció

A szekció elnökség tagjai: Dr. Bittó Renáta elnök, Prof. Dr. Szabó János, Prof. Dr. Lóth László, Dr. Börcsök Gizella, Lengyel Szilvia, és Virág Ádám drs. tagok.


Az opponensi feladatok ellátását a szervezők – ismételten – a széleskörű témákhoz alkalmazkodva (lásd. dragkultúra; Nigéria paradigma; NVH fejlesztések; Medve tó turisztikai múltja, jelene; lamé szövetek vizsgálata; szövetgyűjtemény vizsgálata; családbarát munkahelyek; fenntarthatósági attitűd; a bérmunka, mint szociális kérdés; partiumi társadalmi vállalkozások) állították össze. Ennek köszönhetően személyre szabottan, illetve az elnökség tagjai közül a témában leginkább kompetens személy által nyújtottan kerülhetett sor a szakmai segítségnyújtásra a jelentkező PhD-hallgatók számára.

A szekció – az előzetesen benyújtott előadás/poszter vázlatok alapján – kilenc doktori iskola PhD hallgatóit hallgathatta meg, így összességében tíz előadás hangzott el a plenáris ülést követő szekcióülés során. Minden egyes előadás után az elnökség erre kijelölt tagja – szóban értékelte az adott tanulmányt benyújtó munkáját, míg erre két hallgató esetében – az opponens kényszerű távolléte miatt -írásban került sor. Az értékelés során az opponensek nem csak szakmai szempontokat vettek figyelembe, hanem egyéb készségek, kompetenciák fontosságát is hangsúlyozták; úgymint a prezentáció készítés, az előadásmód, az időmenedzsment, az öltözködés, illetve megjelenés, valamint a forma – tartalom összhangjának kérdését.

A témák sokszínűségét és a résztvevők változatos előadásmódját tekintve úgy ítéljük meg, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen típusú fórumokon való megnyilvánulásokra.

Külön örvendetes az a tény, hogy a résztvevők a más iskolából érkező PhD-hallgatók munkái iránt is nagy érdeklődést mutattak, ami többek között a kérdésfeltevések nagy számában mutatkozott meg. Az előadásokat követően -szintén már a hagyományokhoz híven-sor került a rendezvényen való részvételről szóló, magyar és angol nyelvű igazolások átadására, és a szekcióülés zárására.

Az elnökség egyöntetű véleménye, hogy jó hangulatú, szakmailag komplex, de mégis élményekben gazdag napot tölthettek együtt az opponensek és a hallgatók.

Ez úton is köszönjük a szervezők előkészületi munkáját, valamint az előadóknak a kutatási munkájuk bemutatását és kívánunk nekik további sikereket.

Dr. Bittó Renáta szekció-elnök