Tagdíjfizetés
Tájékoztatjuk rendes tagjainkat, hogy Alapszabályunk szerint március 31-ig kell az ezévi tagdíjat befizetni.

A tagdíjakkal  kapcsolatban az Elnökség a következők közzétételéről határozott:
⦁ nagyon köszönjük a rendesen fizetők és támogatók segítő hozzáállását,
⦁ az éves tagdíj aktív dolgozóknak évi 4000 Ft,
⦁ diákoknak (akiknél a tagdíj önkéntes munkával is
⦁ kiváltható) és passzív nyugdíjasoknak: évi 2000 Ft.

Kérjük tagjainkat, hogy a tagdíjakat, s az esetleges elmaradásokat az alábbi számlaszámra március 31-ig szíveskedjenek átutalni:

11705008-20484109

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Alapszabályunk értelmében a nem fizetők tagsági viszonyát – felszólítás nyomán sem teljesítés esetén – fel kell függesztenünk!


 1%
Köszönettel kérjük kedves támogatóinkat, hogy adójuk 1 %-át Egyesületünk javára utalni szíveskedjenek.