2023. január 31-én Egyesületünk Elnöksége meghatározta 20 éves szervezetünk jubileumi évének filozófiáját, éves ünnepi programjait, amelyek középpontjában az európaiság és Magyarország jövője a széteséssel fenyegetett, s szakadékokkal teli Európában áll.

A szervezetünkbe tömörült, Európáért és az európai Magyarországért továbbra is sokat tenni akaró többezer itthoni, határokon túli és szerte a világban dolgozó magyar humán- és reál értelmiségi tag, tiszteletbeli tag és támogató permanensen egyértelműen jelezni fogja, hogy

hogyan látjuk Európa és benne Magyarország jövőjét.

Ennek szellemében tervezzük éves programjainkat, konferenciáinkat, jelentetjük meg elnökségi és tudományos műhely tagjaink, vezető tudósaink és PhD-s kollégáink írásait, alakítunk ki új rovatokat és munkaformákat.

AJÖVŐMAGVAKcímet viselő új rovatunkban a jövő számára tervezünk, igyekszünk bemutatni fiatal tudós tagjainkat, friss tudományos produktumaikra koncentrálva. Amellett, hogy elsősorban a fiatal generáció jövőt építő produktumaira számítunk, e rovatban jelentetjük meg az európai és hazai jelent elemző rövid írásokat, illetve a jelenlegi helyett alternatívákat „sejtető” dokumentumokat, elképzeléseket. Itt is a segítő-építő szándék vezet bennünket, teret szeretnénk engedni azon gondolatoknak, amelyekből körvonalazódhatna az új, a perspektivikus, s amelyek segíthetnek a kibontakozásban…

„MERRE, HOGYAN (TOVÁBB) MAGYARORSZÁG?” 

Pilinszky János „Merre, hogyan (Hungarian)?” mondatát vettük kölcsön a rovat adekvát címének megtalálásához. Ugyancsak felhasználtuk Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Schlett István „Merre tovább Magyarország” e-tanulmánykötetének címét is a végleges cím kialakításában

„Mit tudom én. Ahogyan a tenger” – mondta Pilinszky, segítve ezzel bennünket a rovat tartalmának meghatározásában. Mi is az értelmiség elemző, anomáliákat feltáró és a megújulásban tömegek támogatására számítható munkáit, gyakorlati megoldásokat megalapozó, a tenger (morajlással kísért) tisztító-megújító mozgásához hasonló, tömegesen új életlehetőségeket biztosító elképzeléseit, pogramleírásait várnánk e rovatba, természetesen a vita, s közös megoldáskeresés szándékával.