Búcsúzunk  Prof. Dr. Vámos Tibor akadémikustól, Egyesületünk meghatározó ötletgazda alapítójától és örökös tiszteletbeli elnökétől.

E héten szívünkben megmaradó fájdalommal és mély tisztelettel búcsúztunk el végleg az 2021. május 19-én, életének 95. évében elhunyt Vámos Tibor akadémikustól, Egyesületünk egyik ötletgazda alapítójától, legaktívabb tagjától és örökös tiszteletbeli elnökétől. A PEME megszervezésében, szakmai sokszínűségének és munkaformáinak kialakításában, s az európai orientációjú és kultúrájú fiatal tudós nemzedékek felnevelésére vonatkozó elkötelezettségünk következetes teljesítésében is oroszlányrészt vállalt élete utolsó pillanatáig a Professzor Úr.

Vámos Tibor, mint a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) korábbi igazgatója, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja meghatározó nemzeti és nemzetközi súlyt és elismerést jelentett Egyesületünknek, annak megalakulása óta. 2003-tól évente 15-20 előadásban népszerűsítette a PEME koncepcióját és munkaformáit, s elengedhetetlen, a PhD-hallgatók körében imádott és számtalanszor visszatapsolt előadója volt a nemzetközi tudományos konferenciáinknak is. Számos körünkbe került fiatal kutatót mentorált, s számunkra az emberi viszonyokban is mindig szerény, átütő hatású, segítő polihisztor „mintaszemély” volt. Különösen megerősítette az Egyesület tagságának feléje irányuló szeretetét és az iránta való rajongását az, amikor néhány éve (először Pataki Ferenc akadémikustól, majd kérésünkre tőle is) megtudtuk, hogy az 1940-es évek elején ellenálló volt.

Még nem tudjuk elképzelni a jövőnket úgy, hogy nincs közöttünk. Hiányoznak bölcsessége, segítőkészsége, előre vivő, innovációs ötletei, kezdeményezései, vállalásai, atyai/mentori tevékenysége, emberi kvalitásai.

Mit is tudhatunk meg Vámos Tiborról a nekrológokból:

Vámos Tibor Budapesten született 1926. június 1-jén. A Barcsay utcai Madách Gimnáziumban érettségizett 1944-ben. Ugyanebben az évben munkaszolgálatosként Fertőrákosra hurcolták, ahonnan megszökött, és katonai börtönbe került. Először matematikus-fizikus szeretett volna lenni, de – saját szavai szerint – néhány igazi tehetség megismerése után váltott a matematikai-fizikai hátterűnek ígérkező villamosmérnöki tanulmányokra. 1945 tavaszán iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol 1949-ben szerzett diplomát. Kevesen tudják, hogy a gyakorlati megoldások embere volt, s közelről ismerte a (kemény) munka világát, s a munkásembereket. 1950 és 1954 között az Erőmű Beruházási Vállalatnál dolgozott, 1950-től 1952-ig az Inotai Hőerőmű építésvezetésének mérnöke, később a Dunai Vasmű építésvezetője volt. 1954 és 1958 között a Villamosenergetikai Kutatóintézetnél dolgozott MTA ösztöndíjasként, ahol a villamos erőművek és rendszerek folyamatszabályozásával foglalkozott. Kandidátusi értekezését 1958-ban a dobos szénportüzelésű kazánok terhelésszabályozásáról írta. Érdeklődése hamar az éppen még csak kibontakozó számítástechnika irányába fordult. 1958-tól 1964-ig az MTA Automatizálási Osztályának vezetője. 1964-ben Benedikt Ottóval és Csáki Frigyessel megalapítja az MTA Automatizálási Kutató Intézetet, a mai SZTAKI egyik elődintézményét. 1974-ben a vezetése alatt, az Automatizálási Kutató Intézet és az MTA Számítástechnikai Központ egyesítésével megalakult a mai SZTAKI, melynek 1964-1985 között igazgatója volt, 1986-tól pedig az Intézeti Tanács elnöke, professor emeritusa.

Vámos Tibor számos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának volt tagja, publikációinak száma meghaladja a 270-et, sok könyvet írt és szerkesztett. Az MTA levelező tagjává 1973-ban, rendes tagjává 1979-ben választották. Nemzetközi tudományos elismerései közül kiemelkedik, hogy 1981 és 1984 között ő tölthette be az International Federation of Automatic Control (IFAC) elnöki tisztjét. Kutatói pályája mellett egyetemi munkássága is kiemelkedő volt. 1969-től a Budapesti Műszaki Egyetem professzora, 1990-től a Central European University Tudományos Programja mellett működő kuratórium elnökeként dolgozott. 1992-1993-ban a George Mason University, Fairfax/VA Distinguished Visiting professzora, 1993 és 1994-ben pedig a George Mason University Distinguished Affiliate professzora volt.

Búcsúzunk Vámos Tibortól, az embertől, a tudóstól, a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület meghatározó ötletgazdájától és alapítójától, a fiatal kutatók melegszívű mentorától, s a legfiatalosabb és legaktívabb tagunktól, segítő atyánktól és barátunktól.

Elnökségünk és tagságunk nevében hálásan emlékszünk Rád:

Dr. Koncz István
a PEME elnöke