Valamennyiüknek köszönjük a 2019-es év egyesületi életében való aktív részvételt, kezdeményezéseiket, vállalásaik magas szinvonalú teljesítését, s a tudományos szervező munkában és a fiatalok mentorálásában való hasznos együttműködést.

Kérjük, hogy ugyanilyen aktívan és eredményesen vegyenek részt a következő hónapok egyesületi eseményeiben:

  • A Jubileumi, XX. Tudományos Nemzetközi Konferencia előkészítése fiatal kutatók számára,
  • a“Digitális Kor és következményeinek személyiségbeli kezelése” témakör kidolgozása, publikálása, a témával  kapcsolatos kutatások koordinálása,, konferenciák szervezése, országos és nemzetközi kapcsolódási térkép, valamint kezelés-módszertani leírások elkészítése,
  • a“Külföldön dolgozó fiatal magyar értelmiségiek HAZAVÁRUNK benneteket” program kiteljesítése.

A programokban való aktív részvétel köszönete mellett, kérjük az összes Kedves Tagtársunkat arra is, hogy március 31-ig szíveskedjenek az ezévi tagdíjat befizetni a következő egyesületi számlaszámra:

OTP  11705008-20484109

Köszönettel az Elnökség nevében:

Dr. Demetrovics János akadémikus, tiszteletbeli elnök
Dr. Koncz István elnök
Dr. Melles Hagos Tewolde, a FEB elnöke