Felnőttképzési tevékenység és képzési programok engedélyezése

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint Engedélyező Hatóság 2019. szeptember 10-ei határozata értelmében Egyesületünk az „E-001358/2015” nyilvántartásba vételi számon felnőttképzési tevékenységet végezhet az alábbiak szerint:

Képzési kör Képzési program megnevezése Képzés nyilvántartásba-vételi száma Képzés nyilvántartásba vételének időpontja
D Életképességek fejlesztése E-001358/2015/D003 2019. 09. 10.
D Tehetségfejlesztő trénerképzés E-001358/2015/D004 2019. 09. 10.
D Kommunikációs siker-tréning E-001358/2015/D005 2019. 09. 10.

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület felnőttképzési tevékenységének célja a tudásmenedzsment és a tudástranszfer tárgyában egy színvonalas és hatékony felnőttképzési tevékenység kialakítása, mely a tevékenységében meglévő innovációkat tudományosan integrálja, azok szinergiáit kihasználva új témákat és együttműködéseket indít, és lépésről-lépésre építkezve kialakítja a felnőttképzési tevékenységének saját szakmai stábját, a hátteret adó felnőttképzési műhely folyamatos segítségével.

Annak érdekében, hogy a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület stabil és megalapozott felnőttképzési tevékenységet tudjon végezni, elengedhetetlenül fontos a tudásmenedzsmenttel támogatott tervezés. A tudásmenedzsment mára egy átfogó, gazdasági, szociológiai, pszichológia, jogi és műszaki „szuperdiszciplínává” vált, hiszen egy komolyabb fejlesztéshez elengedhetetlen az interdiszciplináris megközelítés és a különböző szakemberek napi szintű együttműködése. Azonban ahhoz, hogy megfelelő színvonalú terveket tudjunk előállítani, fejlesztéseket megvalósítani, elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk lehetőségeinkkel és korlátainkkal. A korlátok feltárását fókuszált helyzetfeltárással, a lehetőséget megismerését pedig piaci analízisekkel tudjuk biztosítani. Mindezek következtében célunk egy olyan egységes eljárásrend, valamint protokollizált folyamatmenedzsment rendszer kialakítása, és a mindezekre támaszkodó hosszú távú stratégiai irányvonal meghatározása, amelyek a jövőben egyértelmű keretek közé foglalják a gazdasági, pénzügyi szereplőkkel folytatott kommunikációt.

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület a hatályos felnőttképzési jogszabályok követelményeit és ajánlásait, továbbá a társadalmi igényeket és szükségleteket figyelembe véve alakította ki felnőttképzési stratégiáját. Ez azt jelenti, hogy a képzés felnőttkorban elsősorban a formális, a nem formális és az informális képzés révén a legszélesebb értelemben lefedi azokat a tereket, amelyek biztosítják a felnőttek számára a tartalmas és folyamatos ismeretszerzést (például a szakmai kompetencia fejlesztést, az általános kompetenciafejlesztést; a fenntartható fejlődést; a szociális kohéziót erősítő közösségi képzési formákat stb.).

A felnőttképzési stratégia eredményeként fokozódni fog a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület és partnerei közötti kapcsolatok erőssége, melynek következtében a felnőttképzés naprakész és informatív adatokat tud majd elérni a társadalmi és egyéni igényekre, szükségletekre vonatkozóan, amelynek köszönhetően sokkal felkészültebben és hatékonyabban tud reagálni a szektor elvárásaira. További várható hatásai közé sorolhatjuk a felnőttképzési rendszer felé irányuló visszacsatolásokat, vagyis a gazdasági, pénzügyi szereplők elvárásainak tolmácsolását. Mindezeken túl járulékos haszonnak tekinthető, a kialakításra kerülő stratégiai dokumentumhoz kapcsolódó „best practic”-ek megosztása. Elképzeléseink szerint a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület felnőttképzési tevékenysége sokkal hatékonyabban és eredményesebben lesz képes menedzselni szellemi termékeinek portfólióját, ugyanis az a réteg, ahonnan a megkeresések érkeznek, felkészültebb és elfogadóbb lesz, mivel ismereteik bővülnek az átadott tudásanyagnak köszönhetően. A felnőttképzési stratégia a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület felnőttképzési tevékenységéhez, fejlesztéseihez kíván iránymutatást és segítséget nyújtani. A felnőttképzési stratégiának deklarálnia kell egy olyan felnőttképzési rendszert, amely hatékonyan tudja megszólítani és tanulásra késztetni a célcsoportot, és a konkurenciához képest differenciáltabb, érdeklődést keltő kínálatot nyújt. A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület felnőttképzési stratégiájapiaci terméket kínál, ezért a hatékonyság és a versenyképesség mindig előtérbe kerül.

Ennek legfontosabb jellemzői:

  1.  minőség;
  2.  megbízhatóság;
  3.  adaptivitás;
  4.  résztvevő-központúság.

A felnőttképzési stratégia várható eredménye szorosan kapcsolódik a felnőttképzés szervezetfejlesztési célkitűzéseihez, a „best practic”-ekfelnőttképzési intézményközi terjedéséhez. Ezáltal a tehetségmenedzselés integrált megvalósítása is fejlődni fog, amely a versenyképesség fenntartása, fejlesztése érdekében elengedhetetlen. Továbbá, a szellemi alkotások hasznosulását középpontba állító tevékenység elismerésének fokozása is megvalósulhat, amely a magas színvonalú emberi erőforrás megőrzéséhez éppúgy nélkülözhetetlen, mint a várható eredmények gazdasági, pénzügyi tevékenységekbe történő transzferálásához.

Végezetül az innovatív felnőttképzési tevékenység környezetének javítására is pozitív lépések történhetnek, amely magában foglalja egy attraktív működési modell, illetve egy vonzó spin-off környezet kialakítását is. Ezáltal egyrészt kialakul egy olyan innovatív felnőttképzési modell, amely magába foglalja a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódó kapacitásait, fejlesztési elképzeléseit és stratégiai iránymutatásait, valamint a visszajelzéseket. Másrészt birtokunkban lesz egy olyan módszertan is, amelyet alkalmazva és mindig optimalizálva, folyamatos minőségi felnőttképzési tevékenység végezhető.