Ezzel a címmel indít újabb kiadvány-sorozatot Egyesületünk, azzal a céllal, hogy a szervezetünkben unikálisan felhalmozódott egyedülálló szellemi tőke és kutatási/elemzési tudás segítsen a nyitott, tenni akaró  értelmiségieknek eligazodni a világ, s benne kis hazánk dolgaiban.

A következő hónapokban megjelenő kötetek szerzői (s írásaik is) céljaik és elkötelezettégeik szerint nem politikusi, s nem manipulativ szemléletűek. Következtetéseik, tiszta tudományos alapokra épülnek, gyakorlatiasak – reményeink szerint – a körülöttünk zajló események, s az azokat generálók és esetlegesen kézbentartásukra törekvők szándékainak személyesen megélt felfedezésében/felhasználásában, a manipulálhatóság megfékezésében  nagymértékben hasznosíthatók lesznek.


A sorozat első köteteként
Dr. Kemény László egyetemi tanár
„Oroszország putyini változata”
című
könyvét tesszük közzé.

E könyvet honlapunkon a “Kiadványok” címszó alatt olvashatják el az érdeklődők, s az esetleg ránk figyelő pályatársak.

Nyagyon szeretnénk, ha a politikai véleménytformálókhoz is eljutna. Hisszük, hogy nekik is tanulságos lesz!

Az elmélyülést és elgondolkodást kívánók nevében:
Dr. Koncz István
a PEME elnöke