2018. november 15-én tartotta meg
a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület
a XVII. Fiatal Kutatók-PhD Konferenciát.

A tudományos tanácskozáson 50 fiatal kutató (8 tudományterületről) mutatta be vizsgálatának témakörét, s eddigi eredményeit. A szekciókban folyó prezentációkat vita követte, amelyeken a fiatal kutatótársak és a szekcióvezetőségek (22 fő, szakterületén nemzetközileg is elismert PEME szakmai műhely-tag tudós és gyakorlati szakember) fogalmazták meg az előadott témákkal kapcsolatos kérdéseiket és javaslataikat. A nemzetköziséget többek között a határon túli fiatal magyar kutatók, Egyesületünk jelenlevő külföldi tagjai és nyugati egyetemekről (pl. London, Bécs, München) érkezett előadók biztosították. A bemutatott tanulmányokat a PEME lektorált és ISBN-számmal ellátott elektronikus kötetben még ezévben megjelenteti.

A szekciófoglalkozásokat megelőző plenáris ülésen /az eddigi gyakorlat – mely alapján korábban előadásokat tartottak pl. Dr. Ranschburg Jenő egyetemi tanár, Prof. Dr. Simai Mihály és Prof. Dr.Vámos Tibor akadémikusok – folytatásaként/ neves, a nemzetközi tudományos életben világszerte elismert, tudományos és gyakorlati munkásságával európai nemzeti értékeket is teremtő kutató, Prof. Dr. Gyarmati Péter:

Gyermekeink jelene, unokáink jövője: a digitális kor”
címentartott
nagysikerű előadást.

A nemzetközi szaktekintély előadót Dr. Egri Tímea, az Egyesület Elnöksége PhD-Szekciójának vezetője mutatta be röviden. Elmondta, hogy

Prof. Dr. Gyarmati Péter villamosmérnöki diplomáját a BME-n szerezte, számítástechnikai diplomája pedig a Manchesteri Egyetemről származik.

Kutatott többek között az IBM Kutató Intézetében, s a Delfi Egyetemen, majd a Cambridge University egyik –matematikai témájú – kutatócsoportját vezette.

Professzorként tanított Bécsben, Stuttgartban, nyolc évig pedig az USA-ban a Stanfordi Egyetemen. Jelenleg a Bécsi Műszaki Egyetem professzora hálózattudományi területen.

Több szabadalma született és sok tudományos könyvet írt. Számos nemzetközi szakmai elismerést kapott, s több tudományos testületnek (Egyesületünknek is) tagja.