Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyesületünk évi rendes Küldöttközgyűlése elfogadta az Elnökség és a FEB beszámolóit a 2016-os évben végzett munkáról, s véglegesítette a 2017. évi programok terveit. (A beszámoló honlapunkon olvasható.)

Ezévben is folytatódnak a jövő értelmiségeire, a fiatal kutatókra és az európai értékekre építő szakemberek felkészítésére, s mindezek érdekeinek védelmére koncentráló perspektívikus szakmai tevékenységek.

Az ország jövőjének szolgálata-védelme, az európai szemlélet következetes terjesztése, s a fiatal kutatók gyorsabb előrehaladásának segítése – építve az eddigi sikeres munkaformákra – új szakmai területek, szakmapolitikai műhelyek kialakítását igényelték, s ezek az elmúlt évben létre is jöttek.

A küldöttek döntöttek arról, hogy a 2017-es és a 2018-as év programjai a tizenötéves jubileum jegyében folynak. Ezek között az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal (melynek több mint 20 évig volt alapító elnöke Dr. Ranschburg Jenő, volt elnökünk és tudományos alelnökünk) közösen Ranschburg Emlékülést és emléktábla-avatást is tartunk.

Alakult egy „Hogyan tovább?” Bizottság, (melynek koordinátorai Dr. Koncz István, dr. Melles Hagos Tewolde és Dr. Mészáros Sándor) tagjainknak az Egyesület hosszútávú céljaira vonatkozó javaslatai összegyüjtésére és az elképzelések megvalósításának szervezésére.

A Küldöttközgyűlés felkéri az Egyesület tagjait, hogy Dr. Demetrovics János, Dr Simai Mihály és Dr. Vámos Tibor akadémikusok, továbbá Dr. Kemény László és Dr. Koncz István vezetésével vegyenek részt az elmúlt 15 év magyarországi folyamatainak elemzésére alakuló munkacsoport tevékenységében.

A Küldöttközgyűlés két nívódíjat alapított: egyiket a fiatal kutatók (Fiatal Tudós nívódíj), a másikat (Mesterek Mestere nívódíj) a PEME tudománysegítő munkáját támogatók erkölcsi elismerésére.

Tisztelt Tagtársaink!

Eddigi sokirányú segítségüket, aktivitásukat köszönve – amellyel elértük azt, hogy Egyesületünk tizenöt éve sikeresen működik – kérjük Önöket, hogy kapcsolódjanak be a Honlapunkon közzétett Szakmapolitikai Műhelyek munkájába, írjanak Honlapunk „Nyílt Tér” rovataiba, vagy javaslataikkal, felajánlásaikkal közvetlenül keressék az Elnökséget és a Műhelyek vezetőit!

A Küldöttközgyülés az Orvosi-Egészségtudományi Szakmapolitikai Műhely vezetői közé választotta Dr. Kiss Tamást, a PhD-Szekció Elnökségébe pedig Egri Tímea drs-t (Budapest, ELTE) és Bene Viktóriát (Debreceni Egyetem). Továbbá tudomásul vette Szeder Dóra Valéria (Debrecen), Patkóné Felföldi Anikó (Budapest) és Szabó János drs-t (Pécs) beválasztását a Tréneri Szakmai Műhely vezetőségébe.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Küldöttközgyűlés a tagdíjakkal kapcsolatosan a következők közzétételéről határozott

  • nagyon köszönjük a rendesen fizetők segítő hozzáállását,
  • az éves tagdíj aktív dolgozóknak 2017-től:-évi 4000 Ft,
  • diákoknak (akiknél a tagdíj önkéntes munkával is
  • kiváltható) és passzív nyugdíjasoknak: -évi 2000 Ft.

Kérjük, hogy tagdíjakat az alábbi számlaszámra minden év március 31-ig, az ezévit, s a tartozásokat 2017.június 30-ig szíveskedjenek átutalni /aki eddig is rendszeresen fizette, ő az ezévi tagdíjat szíveskedjék befizetni, az elmaradók – ők vannak többen – pedig kétévi tagdíjukat szíveskedjenek átutalni!/:

11705008-20484109

/Alapszabályunk értelmében a nem fizetők tagsági viszonyát – felszólítás nyomán sem teljesítés esetén – fel kell függesztenünk!/

Budapest, 2017. június 10.

Minden eddigi támogatásukat, egyesületi tevékenységüket köszönve, a további közös munka reményében, az Elnökség

nevében tisztelettel:

Dr. Koncz István elnök

Dr. Demetrovics János akadémikus, alapító tiszteletbeli elnök