A
Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület
XIII. tudományos konferenciáját 2016. október 20.-án tartotta

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület egyik küldetése a tudományos pályájukon elindult PhD-hallgatók, az azt tervező egyetemisták és a fiatal kutatók szakmai segítése. E célból az elmúlt években tizenkét tanácskozást szervezett és valamennyi előadást – tizenkét kötetben – megjelentetett az Egyesület (a PEME honlapján olvashatók).

A PEME a sikeres tudományos pálya megalapozását és a jövő vezető kutatói kinevelését most is támogatni kívánja azzal, hogy 2016. október 20.-án nemzetközi tudományos konferenciát szervezett számukra. Az ezen elhangzott előadásokat (lektorált, ISBN számmal ellátott) elektronikus kötetben a honlapon megjelenteti.

A résztvevőket a tudományos pályára való felkészülésben a szekció elnökségek vezető kutatói szakmai tanácsaikkal, s a jövőre vonatkozó javaslataikkal is segítették a tanácskozás során.

Az elhangzott előadásokból készült elektronikus könyv és a poszterek a csatolmányban olvashatóak.