A PEME Elnöksége mellett működő Fiatal Kutatók Szakmapolitikai Műhelye október 29-én szervezte meg (immár IX.) nemzetközi PhD-konferenciáját.

A tudományos tanácskozást – amely plenáris üléssel és öt szekcióval biztosított prezentációs lehetőséget a fiatal kutatóknak vizsgálataik bemutatására – Prof. Dr. Demetrovics János akadémikus, a PEME elnöke nyitotta meg. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a 13 évvel ezelőtt megalakult közhasznú szervezet e konferenciák szervezésével is küldetést teljesít: előadási és tanulmány megjelentetési lehetőséget biztosít a doktori cselekményben résztvevőknek és a kutatói pályára készülő mesterszakos hallgatóknak, így meggyorsítja azok tudományos előrehaladását.

„A tudomány szolgálatában” konferenciacím nem fikció, hanem a küldetés teljesülését jelzi. A – PEME a magyar tudományos világban egyedülállóan – eddig mintegy 600 fiatal kutatónak adta meg ezt a lehetőséget, s több mint 6000 oldalon adott helyet /lektorált/ tudományos publikációra. Az ISBN-számmal megjelent elektronikus kötetek az Egyesület honlapján is emléket állítanak a tehetséges fiataloknak.

Demetrovics János akadémikus büszkén említtette meg, hogy az Egyesület koordinációjában meghatározó társadalmi hátteret sikerült a fiatal kutatók mögé állítani: e fontos ügyben eddig együttműködött a PEME-vel 79 doktori iskola, 36 intézet és egyetemi tanszék. A szekciók vezetésében, s a lektorálásokban a legkiválóbb egyesületi tagok, egyetemi oktatók és tudományos kutatók vállalnak szerepet. Az Elnök végezetül megköszönte a Ph-D Szekció vezetőinek és a Szervező Bizottságnak az eddigi kiváló munkát.

A plenáris ülésen Dr Fehér Zsuzsanna „A történelem nem ismétli önmagát?!” címmel tartott nagysikerű előadást. A tudományterületek szerinti öt szekcióban folytatódó munkát szekcióelnökként koordinálták: Prof. Dr. Demetrovics János, Prof. Dr. Kondorosi Ferenc, Dr. Koncz István, Dr. Fehér Zsuzsanna és a legnépszerűbb szekcióvezetőnek kikiáltott, kiváló fiatal debreceni kutató, Dr. Mező Ferenc.

„A tudomány szolgálatában” című kötetek a csatolmányban olvashatók.