Nagysikerű nemzetközi tudományos on-line konferencia

2020. április 23-án tartotta meg a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület a XX. (E/1.) Fiatal Kutatók E-Konferenciáját.
A tudományos tanácskozáson résztvevő fiatal kutatók digitális eszközökön keresztül mutatták be vizsgálatuk témaköreit, s eddigi eredményeiket. Az opponenciát vállaló senior tudósok véleményének közlése ugyanezzel a technikával történt. A prezentációkat követően a fiatal kutatótársak és 12 fő, szakterületén nemzetközileg is elismert PEME szakmai műhely-tag tudós fogalmazhatták meg az előadott témákkal kapcsolatos kérdéseiket és javaslataikat.
A tudományos tanácskozás technikai hiba nélkül bonyolódott le, s ez is segítette azt, hogy valamennyi előadó fiatal mintaszerű prezentációt tartott, tartalmi munkájukat az opponensek kivétel nélkül kiválónak ítélték. Látszik, hogy az ilyen technikával történő előadás összes stratégiai és technikai elemét rutinszerűen képesek használni a fiatal tudósok. Az egyformán magas színvonalú produktumok közül a konferencia elnöksége dicséretként és biztatásként is kiemelte két aktív egyetemi hallgató, Fejes Csenge (Károli Gáspár Református Egyetem) és Helyes Marcell (Karl-Franzens Universitat) mintaszerű közös produkcióját. Ime az utánpótlás az interdisciplináris kutatásokhoz!
A bemutatott tanulmányokat, s az opponensek kapcsolódó írásait a PEME lektorált és ISBN-számmal ellátott elektronikus kötetben még ez év májusában megjelenteti. /Ez lesz a XX/1. kötet./
A szekciófoglalkozásokat megelőzően Dr. Koncz István, a PEME elnöke köszöntötte a részvevőket és a bekapcsolódó érdeklődőket. (Ugyanő volt a konferencia levezető elnöke is.) A PEME Elnöksége részéről Dr. Gyarmati Péternek a Honlapunkon a nyitóra megjelentetett írása indította a tudományos tanácskozást. /Megemlítjük, hogy a jelentkezők közül többen a járvány elmúltával tervezendő, személyes jelenlétet is biztosító, jubileumi (XX/2020.) tudományos konferenciára halasztották az eredetileg április 23-ra tervezett előadásukat./
A fiatal kutatók tudományos előrehaladásának meggyorsítását és az aktív egyetemi hallgatók kutatói munkára való felkészítését is célzó konferenciák szervezését, s kiadványok megjelentetését a jövőben is folytatja a PEME, továbbra is folyamatosan teljesítve ezzel egyik vállalt küldetését.
A PEME Elnöksége nevében köszönjük a konferencián előadók és opponenseik kiváló, összehangolt munkáját és külön nagy hálával mondunk köszönetet a profi előkészítésért, s a konferencia tökéletes hátterének biztosításáért Szova Ilonának és Simon Balázsnak.

Dr. Demetrovics János akadémikus, tiszteletbeli elnök
és Dr. Koncz István elnök

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
PEME XX PhD - On-line Konferencia elektronikus könyv 2 MB

Kedves Fiatal Tudóstársaink! Tisztelt érdeklődők!

A Honlapunkon megjelentek és a doktori iskoláknak kiküldött értesítés szerint Egyesületünk tervezi a   “Jubileumi, XX. Tudományos Nemzetközi Fiatal Kutatók Konferenciája”megtartását.

A résztvenni szándékozók jelentkezhetnek a “Kiírás” szerint az április 23-ra tervezett tudományos tanácskozásra.

Az ország “állapotától” függően tartjuk meg a konferenciát, vagy élőben, budapesti helyszínnel /esetleg későbbi időpontban/, vagy a korszerű technikára építve (pl. video-konferenciával, skype-on) a szekció elnökségek együttműködésével.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket:

Dr. Demetrovics János akadémikus, tiszteletbeli elnök

                             Dr. Koncz István elnök

Dr. Gyarmati Péter, tudományos alelnök,
a szervező bizottság elnöke

XX. PhD-Nemzetközi Konferencia

Örömmel tájékoztatjuk a PhD-hallgatókat, fiatal kutatókat és tudományos pályára készülő mesterszakos hallgatókat, hogy Egyesületünk jubileumi /XX:/konferenciát szervez számukra.

A tudományos tanácskozás célja: gyorsabb tudományos előremenetel segítése kutatási eredmény prezentálási és publikációs lehetőségek adásával, valamint vezető kutatókkal való konzultáció biztosításával.

A tervezett tanácskozásra Budapesten

2020. április 23-án /csütörtökön/10-17 óra között kerül sor.

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az előadást a magyar anyanyelvű egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartaniuk.

Jelentkezési határidő: 2020. április 08.

A felhívás szövege és a jelentkezési lap a csatolmányban olvasható.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
Felhívás XX. Konferencia 0 B
Jelentkezési lap XX. Konferencia 0 B

XIX. PhD-Konferencia

Egyesületünk ősszel ismét konferenciát szervezett fiatal kutatók számára. A tervezett tanácskozásra Budapesten, a Villányi út 11-13. alatti Konferencia Központban 2019. november 14-én került sor.
A Konferencián elhangzott és beküldött tanulmányokból elektronikus könyv készült, melyet az alábbiakban csatolunk. A beküldött poszterek szintén itt tekinthetők meg.

XVIII. PhD-Konferencia

2019. április 11-én újabb nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk fiatal kutatók számára. 

A konferenciát plenáris üléssel indítottuk, amelyen aktuális tudománypolitikai előadások hangzottak el, majd a fiatal kutatók szekcióüléseken mutatták be vizsgálataikat, illetve posztereiket. 

Az előadások anyagából készült tanulmányokat elektronikus könyv formájában tesszük közzé.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
PEME XVIII PhD Konferencia 6 MB

XVII. PhD – Konferencia

2018. november 15-én a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület megtartotta a XVII. PhD – Konferenciát, melyre a résztvevők előadással és poszterrel készültek.

A Konferencia előadásaiból lektorált, ISBN számmal ellátott elektronikus könyv készült, melyet a csatolmányban megtekinthet.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
XVII. PhD-konferncia elektronikus könyv 0 B
Kovács Szonja - Poszter 0 B

XVI. PhD – Konferencia

2018. április 11-én a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület megtartotta a XVI. PhD – Konferenciát, melyre a résztvevők előadással és poszterrel készültek.

A Konferencia előadásaiból lektorált, ISBN számmal ellátott elektronikus könyv készült, melyet a csatolmányban megtekinthet.

XV. PhD – Konferencia

2017. november 8-án a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület megtartotta  a XV. PhD – Konferenciát, melyre a résztvevők előadással és poszterrel készültek.

A Konferencia előadásaiból lektorált, ISBN számmal ellátott elektronikus könyv készült, melyet a csatolmányban megtekinthet 2 kötetben.

 

XIII. Konferencia

A
Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület
XIII. tudományos konferenciáját 2016. október 20.-án tartotta

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület egyik küldetése a tudományos pályájukon elindult PhD-hallgatók, az azt tervező egyetemisták és a fiatal kutatók szakmai segítése. E célból az elmúlt években tizenkét tanácskozást szervezett és valamennyi előadást – tizenkét kötetben – megjelentetett az Egyesület (a PEME honlapján olvashatók).

Bővebben