Nagysikerű nemzetközi tudományos on-line konferencia

2020. április 23-án tartotta meg a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület a XX. (E/1.) Fiatal Kutatók E-Konferenciáját.
A tudományos tanácskozáson résztvevő fiatal kutatók digitális eszközökön keresztül mutatták be vizsgálatuk témaköreit, s eddigi eredményeiket. Az opponenciát vállaló senior tudósok véleményének közlése ugyanezzel a technikával történt. A prezentációkat követően a fiatal kutatótársak és 12 fő, szakterületén nemzetközileg is elismert PEME szakmai műhely-tag tudós fogalmazhatták meg az előadott témákkal kapcsolatos kérdéseiket és javaslataikat.
A tudományos tanácskozás technikai hiba nélkül bonyolódott le, s ez is segítette azt, hogy valamennyi előadó fiatal mintaszerű prezentációt tartott, tartalmi munkájukat az opponensek kivétel nélkül kiválónak ítélték. Látszik, hogy az ilyen technikával történő előadás összes stratégiai és technikai elemét rutinszerűen képesek használni a fiatal tudósok. Az egyformán magas színvonalú produktumok közül a konferencia elnöksége dicséretként és biztatásként is kiemelte két aktív egyetemi hallgató, Fejes Csenge (Károli Gáspár Református Egyetem) és Helyes Marcell (Karl-Franzens Universitat) mintaszerű közös produkcióját. Ime az utánpótlás az interdisciplináris kutatásokhoz!
A bemutatott tanulmányokat, s az opponensek kapcsolódó írásait a PEME lektorált és ISBN-számmal ellátott elektronikus kötetben még ez év májusában megjelenteti. /Ez lesz a XX/1. kötet./
A szekciófoglalkozásokat megelőzően Dr. Koncz István, a PEME elnöke köszöntötte a részvevőket és a bekapcsolódó érdeklődőket. (Ugyanő volt a konferencia levezető elnöke is.) A PEME Elnöksége részéről Dr. Gyarmati Péternek a Honlapunkon a nyitóra megjelentetett írása indította a tudományos tanácskozást. /Megemlítjük, hogy a jelentkezők közül többen a járvány elmúltával tervezendő, személyes jelenlétet is biztosító, jubileumi (XX/2020.) tudományos konferenciára halasztották az eredetileg április 23-ra tervezett előadásukat./
A fiatal kutatók tudományos előrehaladásának meggyorsítását és az aktív egyetemi hallgatók kutatói munkára való felkészítését is célzó konferenciák szervezését, s kiadványok megjelentetését a jövőben is folytatja a PEME, továbbra is folyamatosan teljesítve ezzel egyik vállalt küldetését.
A PEME Elnöksége nevében köszönjük a konferencián előadók és opponenseik kiváló, összehangolt munkáját és külön nagy hálával mondunk köszönetet a profi előkészítésért, s a konferencia tökéletes hátterének biztosításáért Szova Ilonának és Simon Balázsnak.

Dr. Demetrovics János akadémikus, tiszteletbeli elnök
és Dr. Koncz István elnök

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
PEME XX PhD - On-line Konferencia elektronikus könyv 2 MB

Prof. Dr. Gyarmati Péter tudományos alelnök megnyitó beszéde a PEME e-konferencián 2020. április 23. 10.00

Kedves Barátaim, Kollégák, Konferencia résztvevők, Érdeklődők!

Engedjék meg, hogy a rendkívüli e-konferenciánk megnyitása előtt – mintegy magyarázatként – néhány gondolatot mondjak.

Egyre gyorsuló és változó világuk mind gyakoribb és súlyosabb válságokat zúdít ránk. A népességi gyarapodás, a hatalmi törekvések, a túlzó gazdasági verseny, a technológiák már-már folytonos módosulásai és feltehetően a természet válaszai az egész világ társadalmait befolyásoló és az emberek mindennapi életét felborító változásokat okoznak. Mindezekkel szemben a világ nagy részén az emberek és benne mi magunk is igyekszünk a szokásos ritmusunkat, rendünket megtartani. A tudományos élet trendje is ide tartozik.

Egyesületünk, a PEME, fontos feladatai közé tartozik fórum teremtése a fiatal kutatók számára eredményeik, törekvéseik bemutatására, terjesztésére, munkájuk értékének nyilvános megmérettetésére.

A válság ellenére igyekeztünk ennek biztosítására, a tudományos trend megtartására. Az adott helyzetben az oly kívánatos személyes találkozások súlyosan korlátozottak, nem is lehetségesek. Helyette igyekeztünk a technika nyújtotta lehetőségekkel egy – individuális helyzetű – virtuális konferenciát létrehozni. Ebben veszünk most éppen részt, és amelynek reménybeli sikere – kívánom – ne a technika diadala legyen, sokkal inkább a fiatal kutatók, doktoranduszok bemutatásra kerülő munkáinak értéke. 

Őszintén remélem, hogy Egyesületünk e törekvése, a tudományos fórum megtartása, ha virtuálisan is, hasznos és értékes lesz. Egyetlen lehetőségünk, hogy meg- és fenntartjuk a válságlevezetését irányító szervek előírásait, javaslatait és igyekszünk ebben a környezetben megőrizni életünket és munkálkodni kiűzött céljainkért. A mai rendkívüli, virtuálisra szervezett, konferencia is ide tartozik. Amikor ezt az e-konferenciánkat megnyitom, reménykedem a személyes kapcsolatú rendezvények mihamarabbi helyreállításában, kívánok minden résztvevőnek sikert, értékes eredményt!

„A digitális kor és a személyiség /hatások és kitörési pontok/”

Egyesületünk ezévi küldöttközgyülési határozata nyomán megbeszélést tartottunk „A digitális kor és a személyiség” programunk kialakításáról. A tanácskozáson jelen volt és fontos gondolatokat fogalmazott meg számunkra alapító akadémikus tagunk, Vámos Tibor, aki a program fővédnöki tisztét is elvállalta. A több évre tervezett tevékenység szakmai vezetői és koordinátorai: Dr. Demetrovics János akadémikus, Dr. Gyarmati Péter, Dr.Kemény László, Dr. Koncz István, Dr. Mező Ferenc, Dr. Simai Mihály akadémikus és Dr. Zuti Pál. Terveink szerint lehetőséget biztosítunk a témával foglalkozó kutató-, vezető intézmények és személyek számára, hogy bemutathassák eredményeiket, kicseréljék tapasztalataikat, összehangolhassák munkájukat. Külön PhD-s szekciót is működtetünk itthoni és határon túli fiatal fiatal kutatók bevonásával. Az elképzelt sorozat nyitó összejövetele várhatóan szeptemberben, az Akadémia egyik intézetében lesz, meghívott előadókkal.

Várjuk a témában és a védnökségben érdekeltek jelentkezését az Egyesület elérhetőségein.

“Korkép-Körkép-Valóságtérkép – a PEME tudós tagjai szemével”

Ezzel a címmel indít újabb kiadvány-sorozatot Egyesületünk, azzal a céllal, hogy a szervezetünkben unikálisan felhalmozódott egyedülálló szellemi tőke és kutatási/elemzési tudás segítsen a nyitott, tenni akaró  értelmiségieknek eligazodni a világ, s benne kis hazánk dolgaiban.

A következő hónapokban megjelenő kötetek szerzői (s írásaik is) céljaik és elkötelezettégeik szerint nem politikusi, s nem manipulativ szemléletűek. Következtetéseik, tiszta tudományos alapokra épülnek, gyakorlatiasak – reményeink szerint – a körülöttünk zajló események, s az azokat generálók és esetlegesen kézbentartásukra törekvők szándékainak személyesen megélt felfedezésében/felhasználásában, a manipulálhatóság megfékezésében  nagymértékben hasznosíthatók lesznek.


A sorozat első köteteként
Dr. Kemény László egyetemi tanár
„Oroszország putyini változata”
című
könyvét tesszük közzé.

E könyvet honlapunkon a “Kiadványok” címszó alatt olvashatják el az érdeklődők, s az esetleg ránk figyelő pályatársak.

Nyagyon szeretnénk, ha a politikai véleménytformálókhoz is eljutna. Hisszük, hogy nekik is tanulságos lesz!

Az elmélyülést és elgondolkodást kívánók nevében:
Dr. Koncz István
a PEME elnöke

Meghívó

A 2017. november 28-án (az alábbi meghívó szerint) lezajlott emlékülés sikerét a képen látható előadók megemlékezései is nagyban segítették.

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület szakmai műhelyei

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület szakmai műhelyei, regionális és helyi szervezetei egy év alatt számos rendezvénnyel, ünnepséggel emlékeztek meg a nemzet túléléséhez – évszázadokon keresztűl – hatalmas segítséget adó reformációról.

Valamennyi esemény interaktív volt, az egyesület vezetői és tagjai együtt ünnepeltek a jelen és (a tanulókorúakra gondolva) a jövő értelmiségi generációival. Ugyanakkor minden rendezvénybe más szervezetekkel közösen vontuk be az összes korosztályt.

A leglátványosabb központi ünnepi esemény, melyet szintén társszervezőkkel együtt hírdettünk és bonyolítottunk le (a benne részt vevő diákok, nagytiszteletű segítőik, szüleik és tanáraik nagy örömére) egy központi megmérettetéssel záródó vetélkedő volt Nyíregyházán. Ezen esemény nagy sikerében meghatározó szerepe volt a Konszonancia Tehetségsegítő Tanácsnak és a PEME Pszichológia-Művészet Szakmapolitikai Műhelyének Pálkövi Mária dr. Vezetésével.

Az éves ünnepségsorozat lezárása Budapesten november 08-án, a XV. PhD konferencián történik meg. Ezen Dr. Fürj Zoltán, a PEME Történelmi Szakmapolitikai Műhelyének vezetője tart előadást A reformáció társadalmi következményei “Hiszed, hogy volna olyan-amilyen Magyarság, ha nincs – Kálvin?” címen.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
MEGHÍVÓ XV 191 KB

Kedves Tagtársaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyesületünk évi rendes Küldöttközgyűlése elfogadta az Elnökség és a FEB beszámolóit a 2016-os évben végzett munkáról, s véglegesítette a 2017. évi programok terveit. (A beszámoló honlapunkon olvasható.)

Ezévben is folytatódnak a jövő értelmiségeire, a fiatal kutatókra és az európai értékekre építő szakemberek felkészítésére, s mindezek érdekeinek védelmére koncentráló perspektívikus szakmai tevékenységek.

Az ország jövőjének szolgálata-védelme, az európai szemlélet következetes terjesztése, s a fiatal kutatók gyorsabb előrehaladásának segítése – építve az eddigi sikeres munkaformákra – új szakmai területek, szakmapolitikai műhelyek kialakítását igényelték, s ezek az elmúlt évben létre is jöttek.

A küldöttek döntöttek arról, hogy a 2017-es és a 2018-as év programjai a tizenötéves jubileum jegyében folynak. Ezek között az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal (melynek több mint 20 évig volt alapító elnöke Dr. Ranschburg Jenő, volt elnökünk és tudományos alelnökünk) közösen Ranschburg Emlékülést és emléktábla-avatást is tartunk.

Alakult egy „Hogyan tovább?” Bizottság, (melynek koordinátorai Dr. Koncz István, dr. Melles Hagos Tewolde és Dr. Mészáros Sándor) tagjainknak az Egyesület hosszútávú céljaira vonatkozó javaslatai összegyüjtésére és az elképzelések megvalósításának szervezésére.

A Küldöttközgyűlés felkéri az Egyesület tagjait, hogy Dr. Demetrovics János, Dr Simai Mihály és Dr. Vámos Tibor akadémikusok, továbbá Dr. Kemény László és Dr. Koncz István vezetésével vegyenek részt az elmúlt 15 év magyarországi folyamatainak elemzésére alakuló munkacsoport tevékenységében.

A Küldöttközgyűlés két nívódíjat alapított: egyiket a fiatal kutatók (Fiatal Tudós nívódíj), a másikat (Mesterek Mestere nívódíj) a PEME tudománysegítő munkáját támogatók erkölcsi elismerésére.

Tisztelt Tagtársaink!

Eddigi sokirányú segítségüket, aktivitásukat köszönve – amellyel elértük azt, hogy Egyesületünk tizenöt éve sikeresen működik – kérjük Önöket, hogy kapcsolódjanak be a Honlapunkon közzétett Szakmapolitikai Műhelyek munkájába, írjanak Honlapunk „Nyílt Tér” rovataiba, vagy javaslataikkal, felajánlásaikkal közvetlenül keressék az Elnökséget és a Műhelyek vezetőit!

A Küldöttközgyülés az Orvosi-Egészségtudományi Szakmapolitikai Műhely vezetői közé választotta Dr. Kiss Tamást, a PhD-Szekció Elnökségébe pedig Egri Tímea drs-t (Budapest, ELTE) és Bene Viktóriát (Debreceni Egyetem). Továbbá tudomásul vette Szeder Dóra Valéria (Debrecen), Patkóné Felföldi Anikó (Budapest) és Szabó János drs-t (Pécs) beválasztását a Tréneri Szakmai Műhely vezetőségébe.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Küldöttközgyűlés a tagdíjakkal kapcsolatosan a következők közzétételéről határozott

  • nagyon köszönjük a rendesen fizetők segítő hozzáállását,
  • az éves tagdíj aktív dolgozóknak 2017-től:-évi 4000 Ft,
  • diákoknak (akiknél a tagdíj önkéntes munkával is
  • kiváltható) és passzív nyugdíjasoknak: -évi 2000 Ft.

Kérjük, hogy tagdíjakat az alábbi számlaszámra minden év március 31-ig, az ezévit, s a tartozásokat 2017.június 30-ig szíveskedjenek átutalni /aki eddig is rendszeresen fizette, ő az ezévi tagdíjat szíveskedjék befizetni, az elmaradók – ők vannak többen – pedig kétévi tagdíjukat szíveskedjenek átutalni!/:

11705008-20484109

/Alapszabályunk értelmében a nem fizetők tagsági viszonyát – felszólítás nyomán sem teljesítés esetén – fel kell függesztenünk!/

Budapest, 2017. június 10.

Minden eddigi támogatásukat, egyesületi tevékenységüket köszönve, a további közös munka reményében, az Elnökség

nevében tisztelettel:

Dr. Koncz István elnök

Dr. Demetrovics János akadémikus, alapító tiszteletbeli elnök