Pályázati felhívás nívódíjra!

A PROFESSZOROK AZ  EURÓPAI  MAGYARORSZÁGÉRT  EGYESÜLET   (PEME) 
pályázatot hirdet
Nívódíjak   elnyerésére.

A kiosztandó  Nívódíjakat elsősorban a nők esélyegyenlőségének aktiv előmozdításáért, a  patriarchális ideológia káros voltának bizonyításáért, a szociális és nemi egészségjogok biztosításáért ítéljük oda.

Javasolt témakörök: 

 1. Egyén és társadalom (mentális és testi) egészségének veszélyeztetése;
 2.  Szociális függőségek a mai patriarchátusban;
 3.  Univerzális nemi jogaink ismerete és érvényesülése;  
 4. Szexuálpolitikai feladatcsoportok hazánkban, (stb.) 

          Aki szívesen vállalkozna a pályázatra, kérjük, hogy két héten belül jelezze felénk – megbeszélés és jóváhagyás céljából – a választott témát. (elnok@peme.hu)

.  A legjobb  négy  pályázót  jutalmazza  az  alapító: egyikük 300.000.- Ft-ot,  3 fő pedig  200.000.- Ft-ot kaphat. 

/A díjak  forrása  Dr. Szilágyi  Vilmos  szociál- és szexuálpszichológus,  a  nemiségtudományok hazai  szakértőjének munkássága, pl. 31  szakkönyve, amelyek egy része weboldalán  (www.szexualpszichologia.hu ) is  olvasható./

                A 15-20 oldalas  pályázatot  írásban, a PEME címére (1113 Budapest, Zsombolyai út 6.), s elektronikusan (office@peme.hu) is el kell juttatni.

Beküldésének határideje: 2019. november 30.

Pályázati díjkiosztás: 2019. december 15.

„Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért”

Azonosítószám: NTP-FTH-15-0075

Júliusban lezárult a „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért” NTP-FTH-15-0075 számú (Különös bánásmód) mentor program, melyben tudományos jövőt tervező 18 fiatal, a 6 mentor segítségével folytatott kutatásaik aktuális eredményeit mutatta be. A 2015. júliusától 2016. június végéig tervezett projekt a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével valósult meg.

A „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért
támogatott pályázati program lényege:

Szakmai műhely és kiegészítő tevékenységek keretében fiatal felnőtt tehetségek hozzásegítése a különleges bánásmóddal kapcsolatos kutatás végzéséhez, lektorált tudományos publikáció megjelentetéséhez, nemzetközi tudományos konferencián történő prezentációhoz, s ezen keresztül társadalmi érzékenyítésük a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és/vagy tehetséges) személyekkel kapcsolatban.

Célunk a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalásának, érzékenyítésének elősegítése a különleges bánásmódot igénylő személyek iránt.

A program során alkalmazott tevékenységek és módszerek:

 1. Fiatal felnőtt tehetségek által alapított három szakmai műhely létrehozása, működtetése tehetséggondozó mentorok bevonásával: SNI, BTM, Tehetség témakörökben.
 2. Műhelymunka keretében a fiatal felnőtt tehetségek által végzett tudományos kutatómunka mentorálása.

Kiegészítő tevékenységként az alábbi eredményekre is számíthatunk:

 • A kutatómunka eredményeinek publikálása konferenciaprezentációk formájában.
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása szakcikkekben, tanulmányokban
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása szerkesztett kiadványban
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása video megosztó porton közreadott kisfilm formájában

A program során a fiatal felnőtt tehetségek kutató munkáját a programba bevont szakemberek, mint tehetséggondozó mentorok, tutorok támogatják. Lényegesnek tartjuk, hogy a mentorok facilitáló tanári attitűddel forduljanak mentoráltjaik felé, tág teret engedve azok kezdeményezéseinek.


A „FIATAL TEHETSÉGEK A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐKÉRT” PROJEKT EREDMÉNYEI:

  A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§-a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók közé sorolja:

 • a sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdőket;
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítő, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdő, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mutató, de nem sajátos nevelési igényűnek minősülő) gyermeket, tanulókat;
 • a kiemelten tehetségeseket (akik átlag feletti általános vagy speciális képességeik birtokában magas fokú kreativitással rendelkeznek, és felkelthető bennük a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség).

Bármennyire is üdvözlendő azonban, hogy a XXI. század eleji Magyarország köznevelési törvénye ennyire toleráns a különleges bánásmódot igénylőkkel szemben, az igazi tolerancia mindig az egyes embereken fog múlni. Az emberi tényező kikerülhetetlen! Hosszú távú, stratégikus gondolkodást követve pedig azt is be kell látnunk, hogy nemcsak a „ma” emberének, hanem a jövő társadalmának is nagy szerepe van a különleges bánásmód alkalmazásában. Ebből a szempontból tehát célszerű napjaink fiatal felnőtt tehetségeit (a közeljövőben a munka világába kerülő, akár társadalmi döntéshozói szerepbe is kerülő személyeit) érzékenyíteni a különleges bánásmódot igénylőkkel kapcsolatban. Ezt a célt szolgálja a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület itt összefoglalásra kerülő projektje.

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület NTP-FTH-15-0075 pályázati azonosító számú, „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért” című projektje 2015 júliusától 2016. június végéig valósult meg hat mentor és tizennyolc mentorált bevonásával Budapesten, Debrecenben és Hajdúböszörményben.

A projekt a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével valósult meg:

A projektben vállalt feladatokat sikeresen megvalósítottuk. A projekt számokban:

 • 18 fiatal felnőtt tehetség – név szerint, ABC-rendben: Balogh Ádám, Bellon Gréta, Bene Viktória, Borsi Lídia, Czibere Péter, Godó Irén, Hajdú Péter, Hamsovszki Júlia, Haraszti Bence, Hanyicska Zsaklin, Hrabéczy Anett, Komáromi Attila, Koncz Máté Balázs, Lajos Zsófia, Mile Zsolt, Puskás Eszter, Varga Klaudia, Varga Szamanta,
 •  6 mentor – név szerint, ABC-rendben: Gesztelyi Tamás, Koncz István, Mező Ferenc, Mező Katalin, Riesz Mária, Tariszka Éva.
 • 3 szakmai műhely: sajátos nevelési igény; beilleszkedési, tanulási és amagatartási nehézség; valamint tehetség témakörökben (2 mentor és 6 mentorált/műhely).
 • 54 lektorált publikáció (3 publikáció/mentorált * 18 mentorált);
 • 54 konferencia előadás (3 előadás/mentorált * 18 mentorált). Konferenciák:

1)    XI. Nemzetközi PhD-Konferencia (Budapest, 2015. október 30.; Fő

szervező: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület).

2)    I. Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferencia (Hajdúböszörmény, 2015. december 3.; Fő szervező: Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Pszichológiai és Gyógypedagógiai Tanszék)

3)    XII. Nemzetközi PhD-Konferencia (Budapest, 2016. április 2.; Fő szervező: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület.

 • 1 db papírformátumban megjelenő kiadvány: Perspektívikus kaleidoszkóp (mentorált fiatalok írásai), ISBN 978-963-89915-8-4,
 • 2 db elektronikus formátumban megjelenő kiadvány: PEME XII. PhD-Konferencia-tanulmányok, ISBN 978-963-89915-7-7 és Perspektívikus kaleidoszkóp-2. ISBN 978-963-89915-9-1 (csatolva)
 • 1 kisfilm (letöltés)

A projekt szakmai vezetőjeként ezúton is szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak, a részvevő (s fentebb már megnevezett) mentoráltaknak, mentoroknak, valamint Szova Ilonának, a mentor program egyesületi főszervezőnek és Simon Balázsnak a segítő közreműködésükért!

Külön köszönjük a Különleges Bánásmód interdiszciplináris szakmai folyóiratnak, s főszerkesztőjének, Dr. Mező Ferencnek a pályázathoz nyújtott szervezői és publikációs támogatást!

Dr. Koncz István
a
PEME elnöke

 

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
Perspektivikus kaleidoszkóp II. NEA-FTH-15 2 MB