„A digitális kor és a személyiség /hatások és kitörési pontok/”

Egyesületünk ezévi küldöttközgyülési határozata nyomán megbeszélést tartottunk „A digitális kor és a személyiség” programunk kialakításáról. A tanácskozáson jelen volt és fontos gondolatokat fogalmazott meg számunkra alapító akadémikus tagunk, Vámos Tibor, aki a program fővédnöki tisztét is elvállalta. A több évre tervezett tevékenység szakmai vezetői és koordinátorai: Dr. Demetrovics János akadémikus, Dr. Gyarmati Péter, Dr.Kemény László, Dr. Koncz István, Dr. Mező Ferenc, Dr. Simai Mihály akadémikus és Dr. Zuti Pál. Terveink szerint lehetőséget biztosítunk a témával foglalkozó kutató-, vezető intézmények és személyek számára, hogy bemutathassák eredményeiket, kicseréljék tapasztalataikat, összehangolhassák munkájukat. Külön PhD-s szekciót is működtetünk itthoni és határon túli fiatal fiatal kutatók bevonásával. Az elképzelt sorozat nyitó összejövetele várhatóan szeptemberben, az Akadémia egyik intézetében lesz, meghívott előadókkal.

Várjuk a témában és a védnökségben érdekeltek jelentkezését az Egyesület elérhetőségein.

“Korkép-Körkép-Valóságtérkép – a PEME tudós tagjai szemével”

Ezzel a címmel indít újabb kiadvány-sorozatot Egyesületünk, azzal a céllal, hogy a szervezetünkben unikálisan felhalmozódott egyedülálló szellemi tőke és kutatási/elemzési tudás segítsen a nyitott, tenni akaró  értelmiségieknek eligazodni a világ, s benne kis hazánk dolgaiban.

A következő hónapokban megjelenő kötetek szerzői (s írásaik is) céljaik és elkötelezettégeik szerint nem politikusi, s nem manipulativ szemléletűek. Következtetéseik, tiszta tudományos alapokra épülnek, gyakorlatiasak – reményeink szerint – a körülöttünk zajló események, s az azokat generálók és esetlegesen kézbentartásukra törekvők szándékainak személyesen megélt felfedezésében/felhasználásában, a manipulálhatóság megfékezésében  nagymértékben hasznosíthatók lesznek.


A sorozat első köteteként
Dr. Kemény László egyetemi tanár
„Oroszország putyini változata”
című
könyvét tesszük közzé.

E könyvet honlapunkon a “Kiadványok” címszó alatt olvashatják el az érdeklődők, s az esetleg ránk figyelő pályatársak.

Nyagyon szeretnénk, ha a politikai véleménytformálókhoz is eljutna. Hisszük, hogy nekik is tanulságos lesz!

Az elmélyülést és elgondolkodást kívánók nevében:
Dr. Koncz István
a PEME elnöke

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület 2018. április 11-én tartotta a XVI. Nemzetközi Fiatal Kutatók Konferenciáját.

Szervezetünk, a 15 éve alakult PEME, a mostani tudományos találkozást megelőző 10 évben 15 konferencián csaknem 800 fiatal kutatónak, s tudományos pályára készülő mesterszakos diáknak teremtett lehetőséget tudományos előrehaladásának meggyorsítására.   Az előadást tartó fiatalok írásait eddig 16 kötetben, mintegy 10 000 oldalban jelentettük meg.

Az Egyesület munkatársainak és tagjainak-ezirányú küldetésük teljesítéséhez- nagy segítséget adott az 59 partner doktori iskola, s a mintegy 40 egyetemi intézet és tanszék, valamint 10 kutatóintézeti egység is.

A XVI. Konferenciára minden eddiginél több fiatal előadót vártunk. Már hagyományosan a legnépesebb PhD-szekciók az állam- és jogtudományi, illetve a társadalomtudományi szekciók lettek, a legnagyobb létszámemelkedést pedig az egészség- és orvostudományok terén tapasztalunk. E tudományos tanácskozáson 22 mentorált fiatal a „Professzorok az innovatív fiatalokért” és az”Interdiszciplináris kutatások” (az Emberi Erőforrás Támogató segítségével megvalósuló) programok részeként tartott előadást, vagy mutatta be poszterét.

Külön érdekessége e tanácskozásnak, hogy valamennyi szekció-elnökségben voltak olyan PhD fokozattal rendelkező tagok, akiknek korábban sokat segített az Egyesület doktori tanulmányaik felgyorsításában.

A XVI. Konferencián a legtöbb előadó hazai aktív PhD-hallgató volt. Mellettük, a határon túli magyar fiatal kutatókon kívül előadást tartott több hazánkban tanuló, nem magyar anyanyelvű ösztöndíjas is. A nyolcvan előadást megelőző plenáris ülésen Prof. Dr. Simai Mihály akadémikus, az Egyesület alapító tagja beszélt a munka világáról és a fiatalok perspektíváiról.

Meghívó

A 2017. november 28-án (az alábbi meghívó szerint) lezajlott emlékülés sikerét a képen látható előadók megemlékezései is nagyban segítették.

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület szakmai műhelyei

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület szakmai műhelyei, regionális és helyi szervezetei egy év alatt számos rendezvénnyel, ünnepséggel emlékeztek meg a nemzet túléléséhez – évszázadokon keresztűl – hatalmas segítséget adó reformációról.

Valamennyi esemény interaktív volt, az egyesület vezetői és tagjai együtt ünnepeltek a jelen és (a tanulókorúakra gondolva) a jövő értelmiségi generációival. Ugyanakkor minden rendezvénybe más szervezetekkel közösen vontuk be az összes korosztályt.

A leglátványosabb központi ünnepi esemény, melyet szintén társszervezőkkel együtt hírdettünk és bonyolítottunk le (a benne részt vevő diákok, nagytiszteletű segítőik, szüleik és tanáraik nagy örömére) egy központi megmérettetéssel záródó vetélkedő volt Nyíregyházán. Ezen esemény nagy sikerében meghatározó szerepe volt a Konszonancia Tehetségsegítő Tanácsnak és a PEME Pszichológia-Művészet Szakmapolitikai Műhelyének Pálkövi Mária dr. Vezetésével.

Az éves ünnepségsorozat lezárása Budapesten november 08-án, a XV. PhD konferencián történik meg. Ezen Dr. Fürj Zoltán, a PEME Történelmi Szakmapolitikai Műhelyének vezetője tart előadást A reformáció társadalmi következményei “Hiszed, hogy volna olyan-amilyen Magyarság, ha nincs – Kálvin?” címen.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
MEGHÍVÓ XV 191 KB

Kedves Tagtársaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyesületünk évi rendes Küldöttközgyűlése elfogadta az Elnökség és a FEB beszámolóit a 2016-os évben végzett munkáról, s véglegesítette a 2017. évi programok terveit. (A beszámoló honlapunkon olvasható.)

Ezévben is folytatódnak a jövő értelmiségeire, a fiatal kutatókra és az európai értékekre építő szakemberek felkészítésére, s mindezek érdekeinek védelmére koncentráló perspektívikus szakmai tevékenységek.

Az ország jövőjének szolgálata-védelme, az európai szemlélet következetes terjesztése, s a fiatal kutatók gyorsabb előrehaladásának segítése – építve az eddigi sikeres munkaformákra – új szakmai területek, szakmapolitikai műhelyek kialakítását igényelték, s ezek az elmúlt évben létre is jöttek.

A küldöttek döntöttek arról, hogy a 2017-es és a 2018-as év programjai a tizenötéves jubileum jegyében folynak. Ezek között az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal (melynek több mint 20 évig volt alapító elnöke Dr. Ranschburg Jenő, volt elnökünk és tudományos alelnökünk) közösen Ranschburg Emlékülést és emléktábla-avatást is tartunk.

Alakult egy „Hogyan tovább?” Bizottság, (melynek koordinátorai Dr. Koncz István, dr. Melles Hagos Tewolde és Dr. Mészáros Sándor) tagjainknak az Egyesület hosszútávú céljaira vonatkozó javaslatai összegyüjtésére és az elképzelések megvalósításának szervezésére.

A Küldöttközgyűlés felkéri az Egyesület tagjait, hogy Dr. Demetrovics János, Dr Simai Mihály és Dr. Vámos Tibor akadémikusok, továbbá Dr. Kemény László és Dr. Koncz István vezetésével vegyenek részt az elmúlt 15 év magyarországi folyamatainak elemzésére alakuló munkacsoport tevékenységében.

A Küldöttközgyűlés két nívódíjat alapított: egyiket a fiatal kutatók (Fiatal Tudós nívódíj), a másikat (Mesterek Mestere nívódíj) a PEME tudománysegítő munkáját támogatók erkölcsi elismerésére.

Tisztelt Tagtársaink!

Eddigi sokirányú segítségüket, aktivitásukat köszönve – amellyel elértük azt, hogy Egyesületünk tizenöt éve sikeresen működik – kérjük Önöket, hogy kapcsolódjanak be a Honlapunkon közzétett Szakmapolitikai Műhelyek munkájába, írjanak Honlapunk „Nyílt Tér” rovataiba, vagy javaslataikkal, felajánlásaikkal közvetlenül keressék az Elnökséget és a Műhelyek vezetőit!

A Küldöttközgyülés az Orvosi-Egészségtudományi Szakmapolitikai Műhely vezetői közé választotta Dr. Kiss Tamást, a PhD-Szekció Elnökségébe pedig Egri Tímea drs-t (Budapest, ELTE) és Bene Viktóriát (Debreceni Egyetem). Továbbá tudomásul vette Szeder Dóra Valéria (Debrecen), Patkóné Felföldi Anikó (Budapest) és Szabó János drs-t (Pécs) beválasztását a Tréneri Szakmai Műhely vezetőségébe.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Küldöttközgyűlés a tagdíjakkal kapcsolatosan a következők közzétételéről határozott

  • nagyon köszönjük a rendesen fizetők segítő hozzáállását,
  • az éves tagdíj aktív dolgozóknak 2017-től:-évi 4000 Ft,
  • diákoknak (akiknél a tagdíj önkéntes munkával is
  • kiváltható) és passzív nyugdíjasoknak: -évi 2000 Ft.

Kérjük, hogy tagdíjakat az alábbi számlaszámra minden év március 31-ig, az ezévit, s a tartozásokat 2017.június 30-ig szíveskedjenek átutalni /aki eddig is rendszeresen fizette, ő az ezévi tagdíjat szíveskedjék befizetni, az elmaradók – ők vannak többen – pedig kétévi tagdíjukat szíveskedjenek átutalni!/:

11705008-20484109

/Alapszabályunk értelmében a nem fizetők tagsági viszonyát – felszólítás nyomán sem teljesítés esetén – fel kell függesztenünk!/

Budapest, 2017. június 10.

Minden eddigi támogatásukat, egyesületi tevékenységüket köszönve, a további közös munka reményében, az Elnökség

nevében tisztelettel:

Dr. Koncz István elnök

Dr. Demetrovics János akadémikus, alapító tiszteletbeli elnök