Beszámoló a 2014. évi munkáról

A PEME 2014-es közhasznú tevékenysége

A PEME országos szervezet, programjait tagjai, vezetői, támogatói, aktivistái, önkéntesei és segítői bonyolítják le. A szervezet tagjai, országos és területi koordinátorai, vezetői 2014-ben is társadalmi munka keretében végezték a szervezet építését és vezetését. Az Egyesület feltáró, megoldó, segítő, európai nemzeti értékeket kommunikáló, s a fiatal tudósok élettervezését, tudományos előmenetelét és tudományos gyakorlatszerzését segítő, stb. tevékenysége ez évben is állandó és ad hoc szakmapolitikai műhelyekben folyt sok-sok egyéni támogatással, áldozatvállalással és önkéntes munkával.

Tartalmi munkánk központi filozófiája 12 éve a következő: a nemzeti értékek és érdekek támogatása és ezek érvényesítésének előmozdítása a humánus európai szemlélet széleskörű elterjesztésével. Ennek érdekében tovább szélesítettük a gyakorlati szakmai megoldások keresését, kidolgozását és publikálását elsősorban a jövő nemzedékei, a diákok, s a fiatal értelmiségiek és kutatók körében és érdekében. Az új tudományos ismeretek hatékonyabb gyakorlati hasznosulása és a szervezeti megújulás érdekében folyamatosan rendezzük a tagsági viszonyokat, új szakmapolitikai műhelyeket hoztunk létre, elkezdtük átalakítani az Egyesület arculatát a jövőépítés érdekében.Mindezek mellett fiatal tagjainkat szervezetten készítjük fel az Egyesület továbbfejlesztésére és jövőbeni vezérlésére.

Mindezek érdekében folyamatosan gazdagítottuk a PhD–hallgatók számára biztosítható tudományos karrier-tervezési lehetőségeket, még nagyobb energiákat szántunk a krízis helyzetbe került vezető értelmiségiek személyiségstabilitása megadására, s az időskorú tudósok aktív életre való felkészítésére, valamint az értelmiségiek érdekeinek védelmére.
2014-ben előkészítettük a 2013-as Felnőttképzési Törvény lehetőségei szerinti új képzési-felkészítési formák engedélyeztetését. [Élet(újra)kezdő tréning,tanácsadói – és tehetség-trénerképzés, pozitív pszichológia tréning, internetes tanácsadás, konfliktuskezelési és kiégés elleni tréning, pedagógus többlet tréning].

Folytattuk hagyományos programjainkat is: európai integráció, tudományos kutatás és publikáció, viták – konferenciák szervezése, tanácsadói hálózat működtetése, tréneri felkészítések, képességfejlesztés, kríziskezelés, élet (újra) kezdő tréningek. A friss tudományos eredmények bemutatására két központi és 2 területi, konferenciát szerveztünk. A konferenciák témaköreit elektronikus kiadványokban jelentettük meg (eddig 9 kötetben tettük lehetővé a PhD-s kutatási eredmények legszélesebb körű bemutatását.) Új elem, hogy a konferenciákon MA-s hallgatók is előadhattak. A „Hol a helyük Európában” című könyvsorozatban kiadtuk „A Megtartó Nép”című kötetet.

Tudományos vitákat a szakmapolitikai műhelyeink és a PhD-szekció folyamatosan és rugalmasan szerveznek, egyeztetve az Elnökséggel.

Mindezek mellett 2014-ben is kiemelt programjaink voltak a Szenior α Akadémia központi és helyi rendezvényei, a pszichológusok, pedagógusok, s az anyaoltalmazókban dolgozó szociális munkások személyiségfejlesztő trénerré képzése.

2014-ben négy helyszínen szerveztünk trénerképzést, amelyeken 60 főt képeztünk ki. Újdonság, hogy gondokkal küzdő, kisebbségi és fogyatékos fiatalokkal foglalkozók (8 fő) is bekapcsolódtak a képzésünkbe.
Különös hangsúlyt fektettünk a következő direkt közhasznúnak minősülő munkaformákra, annak ellenére, hogy 2014.június 1-től megvonták Egyesületünktől a közhasznú státuszt.

  • Tudományos tevékenységre, képességfejlesztésre, tanácsadásra és segítésre.
    A hátrányos helyzetű térségek diákjainak kortárssegítő képzésére, és a pedagógusok tréneri felkészítésére (képzők képzése).
  • Az etnikai kisebbségek támogatására, mentorálására tervezett és jelenleg is folyó felkészítésekre.
  • Érdekvédelemre az európai integráció jegyében./Felerősödött a fiatal értelmiségiek érdekeit védő tevékenységünk./

Ezekkel a szakmai programokkal az alábbi nagyságrendű célcsoportokat értük el:

  • tanácsadás: 620 fő
  • trénerképzés: 60 fő
  • kortársképzés. 260 fő
  • fiatal kutatók előadásai és tanulmányaik megjelentetése: 130 fő
  • felkészítés a sajátos helyzetű fiatalok mentorálására és facilitálására: 20 fő


2014-ben Egyesületünk egy alkalommal tartott (rendes évi) küldött közgyűlést az éves munka értékelésére, valamint a FEB véleményének megismerésére és a következő évi programok tervezésére. Az elnökség négy alkalommal tartott ülést.
Az Egyesület céljainak és a pénzügyi-számviteli jogszabályoknak megfelelően folytatta tevékenységét független szervezetként.Budapest, 2015.május 20.

Prof. Dr. Demetrovics János
a PEME elnöke